't Knegsels Benkske Communicatie

Beste wensen voor 2018 & Stemmen zijn geteld!

Beste Dorpsgenoten,

Om te beginnen voor jullie allemaal, de aller beste wensen voor 2018 namens de Knegselse Dorpsraad.
De komende maand, de laatste fase van ons Knegsels Benkske met als eerste spannende vraag…… waar komt ‘t Knegsels Benkske?

De stembus voor het plekje voor het ‘t Knegsels Benkske is inmiddels gesloten.
We willen jullie bedanken voor het stemmen.
De uitslag vanwege de plek is overduidelijk . Waar….. dat houden we toch nog even geheim. We gaan eerst met de gemeente in overleg. Zodra alles rond is, laten we het jullie weten

Eén tip geven wij wel. Hij komt op een mooie plek en het zonnetje op de bank zal stralen.

In de laatste fase van ’t Benkske gaan we de laatste lege stukjes mozaïeken waarna de bank gevoegd wordt. Helaas kunnen er nu niet meer veel mensen tegelijk aan werken.

Met de werkgroep en de kartrekkers wordt komende weken de laatste hand gelegd aan ons Benkske en gaan we de feestelijke opening ervan plannen.

In de volgende Leenbode horen jullie meer.

Met hartelijke groeten,

De Knegselse Dorpsraad