Communicatie

Buurtschouw in Knegsel

Op woensdag 27 september om 19.00 uur gaan bewoners van Knegsel samen met de gemeente, politie en de woningstichting onderzoeken waar de veiligheid en leefbaarheid in de wijk verder vergroot kunnen worden. Tijdens deze avond willen we samen met de gemeente verschillende plekken bezoeken waar er verbeteringen kunnen aangebracht worden.

Wat houdt een buurtschouw nu eigenlijk in?
Een buurtschouw is een wandeling door een buurt waarbij bewoners, eventueel ondernemers en andere belanghebbenden de gelegenheid krijgen om aan gemeente en andere professionals te vertellen hoe zij hun woonomgeving beleven. Door mee te lopen met de buurtschouw, kunnen zij hun wensen, ideeën of klachten over de inrichting en gebruik van de openbare ruimte laten weten.

Ook vanuit de gemeente komen mensen van groen en wegen, PMB Eersel (Platform voor mensen met een beperking), Politie, en iemand van de woningstichting mee om een kijkje te nemen voor de verbeteringen.

Voor deze avond zijn we op zoek naar een breed publiek dat wil mee lopen: Jong – oud, mobiel of juist minder mobiel. Hoe meer we kunnen ontdekken om te verbeteren, hoe beter!

Doe jij mee? Geef je dan op via Laura Smits van de Dorpsraad Knegsel. Of heb je woensdagavond geen tijd, maar heb je wel tips die de wijk verbeteren?
Dan horen we die natuurlijk ook graag. Zowel de aanmelding als de tips mogen per e-mail naar Dorpsraad@knegsel.info of in de brievenbus bij de Poelenloop 5, Knegsel. Vermeld op het briefje of in de mail ook je contact gegevens, zodat we je gemakkelijk kunnen bereiken.

Alvast bedankt voor jullie reacties,

Laura Smits,
Dorpsraad Knegsel