Communicatie Wonen en welzijn

Eersel voor elkaar tijdens corona

Normaal gezien is het voorjaar het moment waarop verenigingen en actieve burgers elkaar opzoeken en aan het brainstormen gaan met als resultaat vele evenementen en activiteiten in ons dorp. Hoe anders is het nu: we zijn allen zoveel mogelijk thuis en mogen elkaar juist niet opzoeken. De straten zijn leeg en ondanks de warmte voelt dit koud aan. Gelukkig laten de eerste cijfers zien dat deze werkwijze resultaat heeft, dat we dit niet voor niets doen. Hoewel 2020 een raar jaar zal zijn, zal het tij ook wel weer keren: op een gegeven moment zullen de maatregelen versoepelen, maar wanneer of op welke manier dat zal zijn…. we weten het nog niet.

We hopen dat in deze periode van thuisblijven de mensen die het nodig hebben weten hoe ze hulp kunnen krijgen en ook om hulp durven te vragen.
We willen iedereen in Knegsel erop wijzen dat er vanuit gemeente Eersel
ondersteuningsmogelijkheden worden geboden samen met het steunpunt vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie zie: http://www.eerselvoorelkaar.nl/coronahulp
Er kan ook direct gebeld worden met het steunpunt vrijwilligerswerk via telefoonnummer (0497) 53 12 83, zodat aan hen de noodzakelijke hulp geboden kan worden.

Afbeelding van https://www.eerselvoorelkaar.nl/coronahulp