Communicatie Verkeer Wonen en welzijn

Project Reconstructie Zandoerleseweg

Brief vanuit de gemeente Eersel:

De aanbesteding van het project ”Reconstructie Zandoerleseweg” heeft inmiddels plaatsgevonden en is de aannemer bekend, tw.; F.P.H. Ploegmakers B.V. uit Vinkel. Het betreft hier dezelfde aannemer welke het woonrijp maken van Poelenloop uitvoert.

Naar aanleiding van de 1e bouwvergadering is de planning t.o.v. de getoonde tijdens de
informatieavond van 19 juni 2018 enigszins aangepast.

Vanaf maandag 17 september 2018 worden er voorbereidingen getroffen en wordt het werkterrein ingericht. De Zandoerleseweg blijft dan overigens gewoon opengesteld voor het verkeer. Maandag 24 september 2018 wordt de Zandoerleseweg afgesloten tussen de toegangsweg Poelenloop en de gemeentegrens Veldhoven. Er wordt een omleidingsroute  ingesteld raadpleeg de website van de gemeente Eersel www.eersel.nl/zandoerleseweg

De (brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de uitvoering gewoon gebruik maken van het fietspad tussen Zandoerle en Knegsel en worden t.z.t. via de Wetering-Het Groen omgeleid. De werkzaamheden m.b.t. de vervanging van de asfaltverhardingen zullen ca. 3 weken in beslag nemen, e.e.a. is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Volgens planning wordt er op maandag 22 oktober 2018 gestart met de uitvoering van de nodige rioleringswerkzaamheden en is dan de Zandoerleseweg tussen Het Groen en toegangsweg  Poelenloop afgesloten. De omleidingsroute zoals eerder aangegeven blijft dan van toepassing, doch is Poelenloop dan alleen bereikbaar vanuit Zandoerle. Ook blijft het (brom)fietspad in gebruik, doch is dan de omleiding via de Wetering en Het Groen van toepassing.

We zullen u wanneer nodig verder informeren over het verloop van de werkzaamheden.

Ik neem aan u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
Paul A. van Lith
Projectmanager Civiele techniek.