Communicatie Wonen en welzijn

Toekomst Kerk, parochie en pastorietuin – Oproep voor samenstelling werkgroep

Beste Knegselnaren,

Eerder hebben we in de Hint kunnen vernemen dat de parochie het voornemen heeft om de kerk te sluiten. Woensdag 13 november j.l. is er een voorlichtingsavond geweest waar Jos Thomas, voorzitter van het parochiebestuur, toelichtte hoe het parochiebestuur tot het voornemen is gekomen om de kerken van Steensel, Duizel en Knegsel te sluiten. Vervolgens vertelde de pastoor, Camiel van Lamoen, over het gevolg hiervan op het pastorale beleid.

De dorpsraad houdt sterk rekening met een definitieve sluiting van de kerk. Juist nu is het belangrijk dat wij bij de volgende fase, de herbestemming, niet worden overgeslagen in de besluitvorming. Hoe gaan we een herbestemming vinden die functioneel is, past bij het karakter van Knegsel en in toekomst een plek voor en door het dorp blijft?

Om bovenstaande te realiseren zijn we een werkgroep aan het opzetten en we zoeken mensen die met constructieve passie en ziel willen toetreden tot deze werkgroep. Deze werkgroep heeft als belangrijkste doel te komen met een (of meerdere) concrete voorstellen voor herbestemming van Kerk, Pastorie en/of tuin. Het gaat er om hoe we uiteindelijk tot idee(en) komen die breed gedragen worden door alle Knegselnaren.

Maak je interesse kenbaar via dorpsraad@knegsel.info, spreek een van ons aan of doe een briefje bij ons in bus.  Woensdag 11 december willen we met jullie voor het eerst als groep bij elkaar komen.

Met vriendelijke groet,
de Dorpsraad

Sjaak van Beers, Wienand Bierens, Ad van Berlo, Willem Sloof, Martin van Oosterhout, Lieke Cools, Laura Smits, Nan van Biezen, Lotte Ansems en Martin Slikkerveer