Communicatie

Trots op positieve resultaat inwonerspeiling!

Afgelopen oktober/november zijn er brieven rondgestuurd met daarin een link naar een digitale vragenlijst: de inwonerspeiling. Hier doet onze gemeente iedere twee jaar aan mee zodat we direct van onze inwoners te weten komen hoe zij over verschillende dingen denken.

In totaal hebben 1319 inwoners, waarvan 126 uit Knegsel, de vragenlijst ingevuld. Ik wil jullie hiervoor danken want daaruit kunnen wij als gemeente Eersel, maar ook de  Dorpsraad veel informatie halen.

Eric Beex, jullie dorpswethouder, is trots op de behaalde resultaten. Nagenoeg alle onderwerpen zijn hoger gewaardeerd dan in 2018, maar zelfs ook hoger dan gemeenten van vergelijkbare grootte. Ook ikzelf ben enthousiast over de uitkomsten. De inspanningen van iedereen om met elkaar samen te werken, naar elkaar te luisteren en rekening met elkaar te houden zijn niet onopgemerkt gebleven en dat doet me goed!

Overal in onze gemeente is het percentage van inwoners die vinden dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan gestegen. Buurtbewoners staan meer dan voorheen voor elkaar klaar. Ook wordt aangegeven dat inwoners en organisaties meer ruimte hebben gekregen om ideeën en initiatieven te realiseren. Dit zie je dan ook weer terug in de hoeveelheid inwoners die aangegeven hebben dat de leefbaarheid in hun buurt vooruit is gegaan.

Dit soort berichten lees ik, als medewerker Dorpsparticipatie, natuurlijk erg graag! Vooral het gedeelte waaruit de waardering blijkt dat wij als gemeente initiatieven op het gebied van leefbaarheid ondersteunen en dat jullie, onze inwoners, van mening zijn steeds meer betrokken te worden bij de aanpak van de leefbaarheid in jullie buurt, doet mij goed. Ik durf wel te beweren dat we SAMEN een goede weg ingeslagen zijn en wat mij betreft blijven we deze vervolgen.

Ik schrijf het woord ‘samen’ hierboven bewust met hoofdletters want dat is wat mij betreft het sleutelwoord. Wat jullie samen in Knegsel kunnen bereiken moet je niet onderschatten! Ik ben ervan overtuigd dat iedere kern beschikt over mensen met vaardigheden/ambachten/kunde/kennis waardoor bijna alles realiseerbaar is. En wanneer het dan gaat om initiatieven die ten goede komen aan de sociale betrokkenheid en leefbaarheid in Knegsel bestaat ook participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil nog om ‘het bootje mee van de kant te duwen’.

Wil je nu meer weten over de inwonerspeiling? Of over de mogelijkheden van Dorpen Maken Het Verschil? Op onze website www.eersel.nl kun je meer informatie vinden. Je mag natuurlijk ook contact met mij opnemen via telefoonnummer (0497) 5531 300 of emailadres a.wouters@eersel.nl. Houd daarnaast De Leenbode in de gaten. Zodra het weer mogelijk is zal ik maandelijks in De Leenhoef aanwezig zijn om met je in gesprek te gaan. Wie weet waar we SAMEN toe in staat zijn!

Geschreven door: Arian Wouters
Medewerker Dorpsparticipatie