Communicatie

Update van project Reconstructie Zandoerleseweg

In tegenstelling tot de planning welke we u hebben gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst
d.d.19 juni j.l. waar ik aangaf te starten met de uitvoering van rioleringswerken in de  Zandoerleseweg, tussen de toegang Poelenloop en Schutboomstraat, zijn we vanwege externe omstandigheden gestart met de vervanging van de asfaltweg tussen de gemeentegrens Veldhoven en bebouwde komgrens Knegsel. Inmiddels is de aanleg van de nieuwe asfaltweg gereed en is er een begin gemaakt met de aanleg van nieuwe rioleringen in de Zandoerleseweg tussen hsnr. 10a en toegang Poelenloop. Overigens was deze aanleg niet voorzien en is tijdens de aanleg n.a.v. onvoorziene (ondergrondse) omstandigheden besloten tot aanleg van bedoelde riolering. Zodra de huis- en kolkaansluitingen gereed zijn zal er worden aangevangen met de aanleg van de bestrating vanuit de Zandoerleseweg 10a richting toegang Poelenloop.

Woensdag 14 november a.s. wordt er gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het riool in de Zandoerleseweg, tussen de toegang Poelenloop en Schutsboomstraat. Om de uitvoering mogelijk te maken wordt de Zandoerleseweg voor het aangegeven gedeelte afgesloten voor doorgaand verkeer.

De Schutsboomstraat is alleen toegankelijk vanuit Het Groen, zo ook een gedeelte van de Zandoerleseweg tot aan de Schutsboomstraat. De toegang Poelenloop wordt per genoemde datum afgesloten en wordt de ontsluiting van de wijk voorzien via de calamiteitendoorgang tussen Poelenloop 31 en 33. Via het fietspad, welke voorzien wordt van passeerplaatsen, is alleen vanuit Zandoerle via de nieuwe asfaltweg de ontsluiting van Poelenloop voorzien. De (brom)fietsers worden omgeleid via De Wetering.

Om sluipverkeer te voorkomen zal de Nardushoek tijdelijk worden afgesloten voor doorgaand verkeer. We streven er naar om de Zandoerleseweg (rijweg) voor 25 december a.s. open te kunnen stellen voor het verkeer. De aanleg van voetpaden e.d. zal worden uitgevoerd direct na aanvang van het nieuwe jaar.

Begin 2019 wordt de aanleg van riolering en verhardingen t.b.v. het woonrijp maken Poelenloop
uitgevoerd.

Ik neem aan u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
Paul A. van Lith
Projectmanager Civiele techniek.