Communicatie Verkeer Wonen en welzijn

Vervanging meetkasten Meetnet Eersel

Vervanging meetkasten Meetnet Eersel

Leverancier Intemo heeft de meetkasten vervangen, die in het kader van Meetnet Eersel doorlopend de luchtkwaliteit en geluidshinder meten op negen verschillende plekken in de gemeente Eersel. Er is geconstateerd dat door sommige meetkasten opvallende waarden geregistreerd werden, die hoogst waarschijnlijk niet correct waren. Om er zeker van te kunnen zijn dat de gemeten waarden kloppen, zijn er naast de oude kasten nieuwe meetkasten opgehangen met nieuwe sensoren en een betere communicatie unit. De Werkgroep Analyse van Meetnet Eersel zal nauwlettend gaan volgen wat de resultaten zijn, door die van de bestaande sensoren met die van de nieuwe sensoren te vergelijken. Ook is besloten om de ‘snuffelfietsen’ nog een jaar te gaan gebruiken. Dit zijn kleine mobiele meetkastjes voor fijnstof, die op een fiets kunnen worden gemonteerd. De resultaten van de bestaande en nieuwe metingen worden besproken met de Klankbordgroep van Meetnet Eersel.

Over Meetnet Eersel

Meetnet Eersel is een project van gemeente Eersel in samenwerking met haar inwoners, coöperatie AiREAS, gezondheidsdienst GGD en technologieleveranciers Intemo en Civity. Op locaties in de verschillende kernen van gemeente Eersel zijn meetkasten gehangen om  omgevingsgeluid en de hoeveelheid fijnstof in de lucht te meten.

Deze sensoren moeten inzicht geven in mogelijke belasting op de woonomgeving door vliegverkeer van Eindhoven Airport en drukke verkeersaders, zoals de doorgaande wegen en de A67. De invloed van de intensieve veehouderij wordt meegenomen in een later onderzoek in het kader van het Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant. De gegevens die door Meetnet Eersel worden verzameld over de luchtkwaliteit en geluidbelasting, zijn beschikbaar in een online dashboard op www.eersel.nl/meetnet. Hierin zijn de fijnstof- en geluidsmetingen van de negen meetpunten in gemeente Eersel te zien, evenals de gegevens die met de verschillende ‘snuffelfietsen’ worden verzameld.

In Knegsel zijn de oude en de nieuwe meetkast geïnstalleerd aan Het Groen, tegenover de Weefkamer.

Om de kwaliteit van verkregen gegevens te vergroten, wordt de data binnenkort gekalibreerd met de gegevens van Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant. Om een completer en nauwkeuriger beeld te hebben, worden de gegevens gekoppeld aan actuele weersomstandigheden en wordt er verkend wat de meetgegevens aangeven over mogelijke gezondheidsaspecten.