Communicatie Wonen en welzijn

Woonbehoefte in Knegsel

Nieuwbouwplan ‘het Dorpshart’ is helemaal klaar. We horen zeer positieve geluiden van de bewoners en ook van andere Knegselnaren. Het is een fraai plan, een echte aanwinst voor ons dorp.

De gemeente heeft nog geen concrete nieuwe bouwplannen in Knegsel, maar zij werken wel aan ‘vraaggerichte nieuwbouw’ in alle kernen. De provincie stelt dat er sprake moet zijn van een ‘aantoonbare woonbehoefte’.

Daarom wil de Dorpsraad met een kort onderzoek achterhalen of er nog steeds vraag is naar nieuwbouw in Knegsel (huur en koop).
De Dorpsraad ziet in nieuwbouw de oplossing om ook op langere termijn een evenwichtige bevolkingsopbouw en leefbaarheid te garanderen.

Een levensloopbestendige woonomgeving voor inwoners in de leeftijdsklassen van ‘jong’ tot ‘tiener’, ‘jong volwassenen’, ‘volwassenen’, ‘senioren’ en ‘(hoog)bejaarden’.
Knegsel is prettig om in te wonen, zo lang als je dat wilt.

Woningbouw zorgt voor groei van de basisschool (nu al duidelijk zichtbaar) en continuïteit van het verenigingsleven (fuserende verenigingen zijn maar een tijdelijke oplossing).
Daarom vragen we je een korte enquête in te vullen.
In jouw belang en in het belang van Knegsel! Als we niks doen, gebeurt er niks…

Download direct de Enquête woonbehoefte september 2019 (klik op de link)

Graag invullen en in de brievenbus gooien bij Wienand Beerens, Steenselseweg 12 (Knegsel). Of via de mail naar: Dorpsraad@knegsel.info