KIJK OP 2040

Het dorpsontwikkelplan voor Knegsel is een visie op 2040. Op 9 oktober 2023 werd daarover gesproken binnen de Dorpsraad Knegsel, om een werkgroep op te zetten met als doel: het opstellen van een document waarin belangrijke thema’s tegen het licht worden gehouden die bepalend zijn voor de leefbaarheid. De werkgroep heet DOP2040.

Voorop gesteld: in Knegsel is het goed en fijn wonen, maar een viertal vragen houdt ons bezig:
1. Wat vinden de bewoners belangrijk?
2. Waar maken zij zich zorgen over?
3. Wat moet er verbeteren?
4. Welke mogelijkheden ziet men?

Even ter informatie: Op 1 januari 2023 telt Knegsel 1435 inwoners, met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. De leeftijdsgroep 45-64 jaar is het grootst en de gemiddelde grootte van de huishoudens is 2,4 personen. Het totale aantal woningen bedraagt 607, waarvan het grootste deel koop is. Hoewel Knegsel geen bedrijventerrein heeft zijn er in het dorp toch zo’n 207 bedrijfsvestigingen! Knegsel heeft weinig of geen voorzieningen zoals een supermarkt, een huisartsenpost of een zorgpost. Wel zijn er mooie verenigingen, die erg hun best doen om genoeg leden te hebben. Verkeerstellingen laten zien dat er veel verkeer door Knegsel komt, wat als een probleem ervaren wordt omdat de wegen er niet op ingericht zijn.

Nog maar kort geleden vond in Knegsel een dialoogavond plaats, georganiseerd door de gemeente. Deze dialogen zijn in vier Kempengemeenten ( Bergeijk, Bladel, Reusel-de Mierden en Eersel ) gehouden, om met bewoners te praten over de Schaalsprong die de komende decennia te zien zal zijn. Inwoners konden meedenken en het was duidelijk dat het leeft in het dorp. Deze dialoogavond sluit aan bij onze doelstelling, maar als werkgroep willen we nóg meer zoveel mogelijk inwoners betrekken bij het opstellen van een visie die specifiek gericht is op Knegsel. Daarvoor gaan we het dorp raadplegen.

Als werkgroep waren we al ver in de voorbereiding en naar aanleiding van de dialoogavond willen we de gemeente op korte termijn het DorpsOntwikkelPlan aanbieden. De eerste Dorpsraadpleging vindt daarom plaats op 26 juni. Middels de informatiekanalen die Knegsel rijk is houden we u op de hoogte, met name via de Leenbode en de website van de Dorpsraad. Tussendoor praten we het dorp bij!