’t Knegsels Benkske

“Het Knegsels Benkske” komt eraan!!
Voor en door alle Knegselnaren.

In november 2016 bleek dat we als Dorpsraad Knegsel nog een flink bedrag aan DOP gelden (DorpsOntwikkelingsPlan) op de plank hadden liggen. Het bedrag moest voor 1 januari 2017 besteed worden. DOP gelden zijn bedoeld voor “dorps-stimulering”.

In de weinige tijd die we hadden om tot een bestemming van de DOP gelden te komen hebben we gekozen voor ‘De Social Sofa’, wat ons “Knegsels Benkske” zal worden.

De gemeente heeft dit plan inmiddels goedgekeurd.
Het Knegsels Benkske gaat er komen!

knegselsbenkskezw
sofa

Social Sofa

Wat is een Social Sofa? Een Social Sofa is een betonnen buitenbank met een afbeelding in mozaïek. In Veldhoven staan er een aantal. Bijvoorbeeld op het hoekje van de Nieuwstraat en de Kromstraat, tegenover bakkerij Driessen.

Buurtbewoners, familie, personeel of vrijwilligers maken samen het ontwerp voor een afbeelding die op de bank gaat komen.

Deze afbeelding wordt door middel van het mozaïeken van kleine tegelstukjes op de bank aangebracht.  En net als bij het ontwerp kan iedereen, bewoners uit een buurt of een dorp, een familie, personeelsleden, enz meedoen bij het “mozaïeken”, het aanbrengen van de mozaïek op de bank.
Waarom kozen we als Dorpsraad Knegsel voor de Social Sofa? 

Op de site van Social Sofa , www.socialsofa.nl, kun je het volgende lezen:  

“Wie zijn buren kent voelt zich minder eenzaam en gelukkiger. De leefbaarheid van een buurt of dorp wordt voor een belangrijk deel bepaald door de inrichting en de sociale verbondenheid tussen bewoners”.

Wij zien het samen ontwerpen en maken van de Knegselse Social Sofa, als een prachtige manier om te verbinden, elkaar te ontmoeten en samen iets moois te maken. Onze uitdaging is om met zoveel mogelijk dorpsgenoten te komen tot “Het Knegsels Benkske”.
Hoe komen we tot een ontwerp voor het Knegsels Benkske

Onze eerste stap is het verzamelen van ideeën voor een ontwerp. Hiervoor gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 van de Meester Gijbelsschool vanaf volgende week buren, mensen in de wijk, familieleden in Knegsel, kortom……zoveel mogelijk Knegselnaren,  bezoeken met een aantal vragen. Bijvoorbeeld “aan welke kleur denk je als je aan Knegsel denkt” of  “wat is je lievelingsplekje in Knegsel”

De antwoorden op de verschillende vragen geven ons een prachtig beeld hoe Knegselnaren, van jong tot oud, Knegsel ervaren en beleven.

De volgende stap is het ontwerp zelf. N.a.v. de antwoorden op de vragen gaan we op een middag aan de slag met een teken, knutsel……..moment

Wie, Waar,Wanneer en Hoe is nog niet bekend. Wij houden u hierover op de hoogte via de Leenbode.

ontwerp_uw_eigen_social_sofa-01


social-sofa-klein-3

Wie gaan het Knegsels Benkske mozaïeken:

Ons doel en onze hoop is….. zoveel mogelijk Knegselnaren!!

N.a.v. ons ontwerp wordt in Tilburg, in het atelier van Social Sofa, een mozaïekpakket samen gesteld. Tijdens een eenmalige workshop van een dag wordt een groep mensen uit Knegsel het knippen van de steentjes en mozaïeken voorgedaan. Wanneer hierna het mozaïeken gaat starten hopen we dat zoveel mogelijk inwoners uit Knegsel een “steentje bijdragen” aan het maken van ons Benkske.

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool wordt dinsdagmiddag, de crea-middag op school, het vaste mozaïek moment.


Waar gaan we mozaïeken:

We gaan mozaïeken op een centrale plek in Knegsel, waarschijnlijk in de buurt van de Leenhoef

Wanneer starten we met mozaïeken:

We hopen eind april of begin meiIn de Leenbode en via de site van de Dorpsraad Knegsel houden we u op de hoogte van het avontuur rond het Knegsels Benkske en zullen we u vragen om mee te doen met de activiteiten.

Op de site www.socialsofa.nl , kunt u meer lezen over de Social Sofa in het algemeen.

Wij hopen dat veel Knegselnaren enthousiast worden om komende tijd “een steentje bij te dragen”

512_130527194303

social-sofa-2

social-sofa-verhalenbank-2

Social sofa