Sport, recreatie en cultuur

lnformatieavond speelplannen Knegsel

Informatieavond speelplannen Knegsel

speeltuinln het inrichtingsplan van Poelenloop is een plaats gereserveerd om ingericht te worden als speeltuintje. Daarnaast is er op basis van het Speelplan 2006-2016 voor de kern Knegsel nog een budget beschikbaar voor herinrichting van bestaande speeltuinen.

ln overleg met de Leefbaarheidsgroep Knegsel is afgesproken dat dit budget gebruikt wordt voor herinrichting van de speeltuinen in de Eikenbocht (op basis van een gehouden enquête in de wijk) en Kerkbeemd.

Wij nodigen alle belangstellenden die mee willen denken over de (her)inrichting uit voor een informatieavond op maandag 19 december 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur in gemeenschapshuis De Leenhoef.

 

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
– 19.00 tot 20.00 uur nieuwe speeltuin in Poelenloop
– 20.00 tot 20.30 uur herinrichting speeltuin Eikenbocht
– 20.30 tot 21.00 uur herinrichting speeltuin Kerkbeemd

Graag horen wij van jullie welke wensen en ideeën er leven. Aan de hand hiervan, ons eigen speelbeleid (wij gaan voor natuurlijk spelen) en de financiële kaders zullen wij een eerste ontwerp laten maken. Dit ontwerp willen wij in februari 2017 met geïnteresseerde inwoners bespreken waarna het eventueel nog aangepast kan worden. Het doel is vervolgens om de speeltuinen vóór de zomervakantie 2017 te realiseren.

Wij zien u graag op 19 december. Mocht u voor die tijd vragen hebben of kunt u niet aanwezig zijn en heeft u wel wensen of ideeën, dan kunt u contact opnemen met Laurens van der Heijden via telefoonnummer (0497)53 1 397 of Lvanderheijden@eersel.nl.