Uncategorized Verkeer

Verkeerssluis het Groen

enquete

De verkeerssluis aan Het Groen verdwijnt door het nieuwbouwproject.

Wat nu? Wat vind jij?

De gemeente Eersel heeft de werkgroep Verkeer in Knegsel gevraagd om alternatieve verkeersremmers te benoemen samen met de belanghebbenden. Aanwonende mensen aan Het Groen en weggebruikers uit Knegsel betrekken we bij het onderzoek.

Het doel van de werkgroep is: een veilige doorstroom bevorderen, waarbij de snelheid van het verkeer eruit gehaald wordt.

Dit onderzoek loopt parallel aan enkele andere verkeersprojecten in de gemeente Eersel:

–          Invoering 30km en 60 km zones.

–          Weren van het vrachtverkeer in de kleine kernen zoals Knegsel.

–          Fietsroutenetwerk in de hele gemeente Eersel.

Informatie over deze projecten is ook  te vinden op www.knegsel.infoverkeerssluis

De werkgroep Verkeer heeft bij een overleg op 17 maart 2016 de huidige situatie bij de sluis in beeld gebracht. Daarbij bleek dat de ervaringen verre van positief zijn.

Bij het zoeken naar een oplossing voor de vervanging van deze sluis heeft de werkgroep de volgende zaken benoemd:

–          De 5 criteria die we kunnen hanteren bij het zoeken naar een oplossing.

–          Een lijst met 9 concrete opties om het verkeer te remmen.

Alle belanghebbenden in Knegsel vragen we om hun eigen mening kenbaar maken.

Voor alle duidelijkheid: het gaat alleen om het gedeelte van Het Groen van d’n Alleman tot aan cafetaria de Weefkamer.

Wat vinden jullie? Vul de enquete in:

KNEGSEL Verkeerssluis Het Groen enquete

KNEGSEL Verkeerssluis Enquete Toelichting