Algemene vergadering

Agenda vergadering woensdag 15 november 2017 om 19.30 uur in MFA de Leenhoef

1. Opening
2. Aanvullende agendapunten
3. Vaststellen notulen
4. Korte terugkoppeling lopende projecten
– Social sofa
– Turborotonde, afspraak nieuwe wethouder in Veldhoven / nog niet gemaakt
– Het Groen weer open / Inrichting 30km-zones / Eenrichtingsverkeer bij MFA
– Parkeren/bouwen in Knegsel in de toekomst, overleg gemeentehuis 9/11/2017
– Buurtschouw op 27 september 2017 / verslag PMB Eersel
5. Convenant dorpsraden, standpunt vaststellen
6. Reacties speerpunten Knegsel i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen
7. Toekomstige verkeerssituatie de Wetering, meningen peilen
8. Subsidiemogelijkheid ‘cultuur’ zie:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtcultuur_subsidie_14838.aspx
8. Publicaties in Leenbode (thema’s en planning komende weken/maand benoemen)
9. Uitstapje naar Oostelbeers, bezoek MFA in oude kerk/pastorie
10. Openbare vergaderingen en jaarvergadering Dorpsraad Knegsel (draaiboek)
11. Rondvraag
12. Sluiting