Algemene vergadering

Agenda vergadering woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur in MFA de Leenhoef

Agenda vergadering woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur in MFA de Leenhoef

1. Opening
2. Aanvullende agendapunten
3. Vaststellen notulen
4. Korte terugkoppeling lopende projecten
– Social sofa en vervolgproject
– Functioneren 30km-zones
– Parkeren/bouwen in Knegsel in de toekomst
5. Nieuwe convenant dorpsraden, stand van zaken (i.v.m. budget) / Jeroen
6. Gemeentelijke herindeling, behandeling mail Frans van Alebeek
7. Toekomstige verkeerssituatie de Wetering
8. Publicaties in Leenbode (thema’s en planning komende weken/maand benoemen)
9. Uitstapje naar Oostelbeers, bezoek MFA in oude kerk/pastorie
10. Openbare vergaderingen en jaarvergadering Dorpsraad Knegsel (draaiboek)
11. Rondvraag
12. Sluiting