Algemene vergadering

Agenda vergadering woensdag 19 september 2018 om 19.30 uur in MFA de Leenhoef

1. Opening
2. Aanvullende agendapunten
3. Vaststellen notulen
4. Korte terugkoppeling lopende projecten

* Vervolgproject social sofa
* Bouwen in Knegsel in de toekomst / o.a. project wonen/zorg
* Parkeren in het Dorpshart
* Follow up buurtschouw (geen nieuws is geen goed nieuws)
* Bezoek Design Week / social design

5. Onderzoek overlast door verkeersdrempels
6. Poep op de stoep, inventarisatie overlast
7. Eindhoven Airport, toekomstplannen en manifestaties / donatie BVM2?
8. Uitvoering plannen komend jaar (puntjes vorige agenda nalopen)
9. Besteding toegekend budget 2018 / verzoek bijdrage kerstboom en andere ideeën
10. KleinKunstKnegsel (3K)
11. Publicaties in Leenbode (thema’s en planning komende weken/maand benoemen)
12. Rondvraag
13. Sluiting