Algemene vergadering

Agenda vergadering woensdag 21 maart 2018 om 19.30 uur in MFA de Leenhoef

Agenda vergadering woensdag 21 maart 2018 om 19.30 uur in MFA de Leenhoef

1. Opening
2. Aanvullende agendapunten
3. Vaststellen notulen
4. Korte terugkoppeling lopende projecten
– Social sofa en vervolgproject
– Bouwen in Knegsel in de toekomst
– Parkeren in het Dorpshart
5. Besteding restbudget 2017 (bijdrage biljarts Steunpunt) en toegekend budget 2018
6. Behoefte vrijwilligers voor duofiets in Knegsel
7. Publicaties in Leenbode (thema’s en planning komende weken/maand benoemen)
8. Uitstapje naar Oostelbeers, bezoek MFA in oude kerk/pastorie (data: zie e-mail)
9. Evaluatie overleg met College van B&W
10. Rondvraag
11. Sluiting