Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadsvergadering 19 februari 2020

Besproken onderwerpen:

· Er is overleg geweest met het Leenhoef bestuur ter voorbereiding van de jaarvergadering, die gehouden gaat worden op 18 maart 2020. Zowel het Leenhoef bestuur als de Dorpsraad zal een presentatie verzorgen. Als speciaal onderwerp zal de initiatiefgroep ‘Hart voor Knegsel’ de laatste status presenteren met betrekking tot de toekomstige bestemming van de kerk en de pastorie.

· Er is overleg geweest tussen leden van de Dorpsraad en de gemeente over mogelijke inbreidingslocaties voor nieuwbouw. Een mogelijke locatie is de huidige benzinepomp aan de rand van ons dorp.

· Gemeente Veldhoven heeft gepubliceerd dat er toch een tunnel komt onder de nieuwe aansluitingsweg voor langzaam verkeer.

· Er is overleg geweest met de bewoners van de Kerkdijk over de auto’s die ongeoorloofd door de straat rijden. Tevens zullen er nieuwe parkeerverbodsborden worden geplaatste nabij het voetbalveld.

· Naar aanleiding van een ongeluk bij de versmalling van de Zandoerleseweg zal aan de gemeente Eersel gevraagd worden het geld-spaar-bord te plaatsen ten gunste van Jeugdbelangen Knegsel.

· Een vertegenwoordiger van de Dorpsraad heeft samen met gemeenteraad en B&W een bezoek gebracht aan Eindhoven Airport.

· De initiatiefgroep ‘Hart voor Knegsel’ heeft op 12 februari een informatieavond georganiseerd over de toekomstige bestemming voor de kerk, pastorie en de pastorietuin. Circa 40 personen waren hierbij aanwezig. Er zullen eerste schetsen gemaakt gaan worden van de mogelijke nieuwbouw in de pastorietuin.

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info