Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 15 juli 2020

Besproken onderwerpen:
• Op 8 juli is er weer overleg tussen de stichting ‘Hart voor Knegsel’, het parochiebestuur, de gemeente en de Dorpsraad. Er is ondertussen door de pastoor formeel aangekondigd tijdens een kerkdienst dat de kerk in Knegsel gesloten gaat worden.
Het kenniscentrum Erfgoedlab van provincie Brabant gaat het proces voor herbestemming van kerk, pastorie en tuin verder begeleiden.
• Er is een bijeenkomst geweest van de verschillende dorpskernen van gemeente Eersel over wild-crossen door onze bossen. Er is een werkgroep opgericht die routes in kaart gaat brengen en maatregelen gaat ontwikkelen.
• Er is met gemeente afgesproken dat er dit jaar geen buurtschouw nodig is. De Dorpsraad zal een volgende buurtschouw initiëren.
• Er is in principe overeenstemming over een locatie voor nieuwbouw. Binnenkort zal dit formeel worden aangekondigd.
• De meet-analyse groep voor het meten van geluid en fijnstof heeft aangegeven dat de meetkast in Knegsel aan het Groen weer gerepareerd is weer goede meetdata afgeeft.
• Voor de kermis in september is een vergunning verleend, maar of de kermis echt door kan gaan hangt af van de actuele COVID-19 situatie.
• Er is een voorstel om nieuwe inwoners actief te gaan benaderen.

Binnengekomen berichten:
• Bericht van de gemeente Eersel waarin wordt aangegeven dat het meetnetwerk voor geluid en fijnstof nu publiekelijk beschikbaar is, zie www.eersel.nl/meetnet

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info