Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 20 januari 2021

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal

Besproken onderwerpen:

 • Vertegenwoordigers van gemeente Eersel hebben de plannen toegelicht voor de herinrichting van de Knegselsedijk – Duiselseweg. Het doel van de aanpassing is om het verkeer vanuit de Kempen zo soepel mogelijk naar de A67 te leiden, zodat de kern van Knegsel wordt gemeden. Het gaat om aanpassingen op de kruisingen met de Hoef en Steenovens. Er is tevens een eerste ontwerp gemaakt voor een vrij liggend fietspad langs de Knegselsedijk en de Duiselseweg.

Via de link www.eersel.nl/knegselsedijk kunt u het ontwerp bekijken en een reactie plaatsen bij het ontwerp. De gemeente hoort graag de mening van de inwoners van Knegsel en wil in een gesprek treden om eventueel dingen aan te passen of te verbeteren.

 • Naar aanleiding van het overleg met de gemeente over de aanleg van een nieuwe parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg wordt er een tekening gemaakt van het hele gebied met de geplande parkeerplaats, inclusief schapenweide en het beweegplein. Er zal een brief aan de omwonenden gestuurd worden met uitleg van het plan en deze tekening waarin gevraagd wordt of niets over het hoofd wordt gezien. Hierna zal pas de vergunningaanvraag ingediend worden. Wanneer alles voorspoedig verloopt kunnen dan medio juni de werkzaamheden starten.
 • Datum voor jaarlijkse overleg met B&W is vastgesteld op 1 april.
 • Het project ‘Welkom in Knegsel’  voor het  welkom heten van nieuwe inwoners in ons dorp maakt goede vorderingen; de linnen tassen en de ansichtkaarten zijn binnen gekomen. Tevens is er al veel informatie binnen gekomen van bedrijven en organisaties. Iedereen die een folder van zijn organisatie of bedrijf  heeft kan dit nog melden aan ons.
 • De werkgroep Welzijn & Zorg heeft een eerste overleg georganiseerd op 8 maart met de andere dorpsraden in gemeente Eersel.
 • De stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft gemeld dat het voorgestelde plan van aanpak is goedgekeurd. De Vereniging Kleine Kernen NB gaat dit uitvoeren.
 • Er zijn 4 kunststof verkeersmannetjes aangeschaft, die als proef op strategische locaties zijn geplaatst om het verkeer af te laten remmen. We horen graag uw reactie.

Ook andere suggesties om de snelheid van auto’s af te remmen zijn van harte welkom.

 • Defecte lantaarnpalen worden zo snel mogelijk gemaakt, maar een lantaarnpaal aan Pastoor Eykenweg heeft een hardnekkig probleem.
 • De ontmoetingsplek in het Oeyenbos lijkt zich verplaatst te hebben naar de kruispunt Moormanlaan en Steenselseweg ten gevolge van de nieuwe snelwegaansluiting. Dit veroorzaakt overlast en is met de gemeente besproken. De politie neemt deze locatie mee in haar patrouille routes.
 • Er is een voorstel gedaan voor de aanleg van 2 publieke watertappunten in Knegsel: een bij de kapel en een op het dorpsplein. Er is hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. Bij goedkeuring zal de Rotary Club Eindhoven-Kempenland de aanleg faciliteren.
 • Er is een melding binnengekomen van slechte internetverbinding in het buitengebied van Knegsel. Studerende kinderen blijken als gevolg niet in staat thuis lessen te volgen. De Dorpsraad is van mening dat anno 2021een goede internet verbinding als een basis nutsvoorziening moet worden gezien. Wij zullen dit verder gaan onderzoeken.

Binnengekomen berichten:

 • De Dorpsraad van Duizel wil ook graag een welkomst pakket gaan maken gebaseerd op ons idee. Er is uitgelegd wat wij aan het doen zijn.
 • Artikel over de nieuwe meetkast voor het meten van fijnstof en geluid. Zie uitgebreide artikel in deze uitgave van de Leenbode.

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info