Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 21 juli 2021

Besproken onderwerpen:
• De Snelheidsmeterspaarpot aan de Steenselseweg is na een aantal weken weer verwijderd. Het maximale bedrag van 500 Euro is net niet gehaald, maar de gemeente heeft toch het volledige bedrag toegezegd ten behoeve van Stichting Jeugdbelangen Knegsel.
• Inwoners aan de Zandoerleseweg hebben spontaan bordjes met 30km opgehangen langs de weg. De Dorpsraad is erg benieuwd naar het effect van deze bordjes. We roepen op om reacties naar ons te e-mailen.
• De dorpsraad heeft een reactie gegeven op de bestuursopdracht vanuit de gemeente voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor het creëren van een energieopwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67 tussen Veldhoven en Eersel. Kort samengevat vinden wij dit een goed initiatief waarbij terugdringen van geluidshinder, het opwekken van zonne-energie en het afvangen van fijnstof worden gecombineerd.
• Stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft contact gehad met Stichting Veldvest over mogelijke toepassingen voor de school.
Het is de bedoeling dat er in september een eerste plan wordt aangeleverd vanuit de stichting HvK aan het parochiebestuur.
• Vanuit de werkgroep Zorg & Welzijn zal als proef voor Steensel en Knegsel een avond georganiseerd worden over inclusiviteit in onze dorpen voor statushouders en anderstaligen.
• Vanuit ‘Dorpen maken het verschil’ zijn 2 nieuwe boomstambankjes geplaatst aan de Oudedijk en de Paardenwei met fraai uitzicht over het landschap.
• Er zijn verschillende Apps beschikbaar voor Smartphones voor het doen van meldingen aan de gemeente. Gemeente Eersel gebruikt hiervoor de App Reppido. Als iemand iets wilt melden is het verzoek om deze App te gebruiken. Hierdoor kan de gemeente snel reageren.Binnengekomen berichten:

• De Dorpsraad is uitgenodigd om deel te nemen aan een voorlichtingsavond over de Energie Transitie Visie Warmte die gemeente Eersel gaat opstellen. Wij zullen deelnemen, maar willen hierover geen stelling innemen omdat dit primair een politieke zaak is. De Dorpsraad is onpartijdig en komt alleen op voor de belangen van de inwoners van Knegsel.
• Er is een melding binnengekomen over toename van overlast van de homo-ontmoetingsplaats aan de Kerkdijk, met name ’s avonds in het weekend. Dit is al eerder teruggemeld aan de gemeente. Er is toegezegd dat de politie vaker gaat patrouilleren, maar tevens is aangegeven dat er verder weinig andere maatregelen mogelijk zijn.
• Er zijn 2 berichten binnengekomen met klachten van geluidsoverlast bij Landgoed Duynenwater tijdens een motorcross activiteit op een doordeweekse avond. We hebben dit doorgegeven aan de gemeente en gevraagd of hier vergunning voor is afgegeven.
• Er is gemeld dat de sterfte van bomen tegenover Sparrrelaan vlakbij de A67 ten gevolge van de Letterzetter kever steeds erger wordt. Dit wordt doorgegeven aan de gemeente.