Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 21 oktober 2020

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal

Besproken onderwerpen:

· Er is overleg geweest op 6 oktober tussen de stichting ‘Hart voor Knegsel’ en de Dorpsraad. Daar we allebei het belang dienen van goede leefbaarheid in ons dorp is afgesproken dat we elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de wensen vanuit de gemeenschap.

· Er is een nieuw initiatief gestart voor het welkom heten van nieuwe inwoners in ons dorp. Er wordt gedacht aan een welkomstbezoek en een tas met informatie over alle verenigingen, organisaties en bedrijven.

· De Adviesraad Sociaal Domein van gemeente Eersel wil graag een keer langskomen tijdens onze vergadering, zodra dat weer mogelijk is.

· Er is een voorstel gedaan om een publiek watertappunt in ons dorp te installeren. Dit zal door ons nader onderzocht worden.

· De gemeente heeft de mogelijkheid gecreëerd om vanuit ‘Dorpen maken het verschil’ bankjes te plaatsen langs wandelroutes in ons dorp. Wij zullen een aantal geschikte locaties gaan zoeken.

Binnengekomen berichten:

· Er is een lijst van een betrokken inwoner ontvangen met een aantal vragen en opmerkingen, die vanuit de gemeente reeds zijn beantwoordt.

· Er is een verzoek binnengekomen voor het opnieuw opstarten van een werkgroep die kwetsbare inwoners signaleert in ons dorp.

· ‘Welzijn de Kempen’ is op zoek naar een vrijwilliger die regelmatig een kopje koffie wil drinken met een oudere vergeetachtige man.

· Er is een vraag binnengekomen of het fietspad langs de Eerselseweg helemaal doorgetrokken kan worden naar Duizel; onderzoek loopt.

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info