Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 15 Juni 2022

Besproken onderwerpen:

· Op 11 juli zal er vanuit de gemeente samen met leden van de Dorpsraad de jaarlijkse dorpsschouw worden gehouden. Indien iemand nog last-minute punten heeft die aandacht zouden moeten krijgen laat het ons weten.

· De Oostenrijkse Geraniums in de nieuwe bloembakken aan de lantaarnpalen op het dorpsplein bloeien volop. Een groepje vrijwilligers geeft ze regelmatig water met behulp van voor dit doel speciaal gemaakte water-geef-bolderkar.

· De beide watertappunten bij de kapel en op het dorpsplein werken gelukkig weer. Dit is vooral erg fijn voor alle fietsers die ons fraaie dorp bezoeken op zonnige dagen.

· Vertegenwoordigers van de dorpsraad zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door de wijkagenten van Eersel. De speerpunten waar de wijkagenten op focusseren zijn: verkeer, jeugd en drugs, zowel het gebruik als de productie in de regio. Vanuit de dorpsraad hebben we gevraagd of onze wijkagent aansluit bij de dorpsschouw op 11 juli a.s.. Daarnaast wordt onze wijkagent uitgenodigd om een keer aan te sluiten bij de dorpsraadvergadering om met iedereen persoonlijk kennis te maken.

· Na het bezoek van de hoofdman van het Gilde aan de dorpsraad leek het ons een goed idee om alle verenigingen in ons dorp een keer uit te nodigen om aan te sluiten bij onze vergadering. Het doel is om de onderlinge contacten verder te verbeteren. We hebben de volgende verenigingen en organisaties reeds geïdentificeerd: de voetbal, de korfbal, de tennis, de carnaval, de muziek Heide Echo, het theater ‘t Ros en K.A. On Route. Mochten er nog andere verenigingen en organisaties zijn die we gemist hebben laat het ons even weten.

· Vanuit het project ‘Historische optocht’ zijn er 2 wandeltochten door Knegsel langs historisch interessante locaties uitgezet: een Noordelijke en een Zuidelijke route. Beide routes zijn gecontroleerd en worden ingediend bij de gemeentelijke coördinator Visit Eersel. Het is tevens de bedoeling dat er een nieuw informatiebord geplaatst gaat worden op het dorpsplein over de verschillende wandelroutes in en rond ons dorp.

· Het initiatief van de welkomsttasjes voor nieuwe inwoners van Knegsel is door Corona een tijdje stil gevallen. Nu reguliere bezoeken weer mogelijk zijn heeft ondertussen een eerste bezoek plaats gevonden aan een nieuwe inwoner. Deze persoon was blij verrast. Als iemand zelf recent in Knegsel is komen wonen of nieuwe inwoner kent geeft het even door aan ons en er komt iemand van de dorpsraad langs.

Binnengekomen berichten:

· Bericht van het bestuur van Kempen museum de Acht Zaligheden: er is een nieuwe tentoonstelling: OP EENZAME HOOGTE ALLEENSTAANDE KERKTORENS IN DE KEMPEN.

· Bericht van gemeente: Op 26 september a.s. wordt er een sociale avond georganiseerd voor alle Dorpsraden van de gemeente Eersel.

· Bericht van Grenspark wandelingen: er zijn 8 wandelingen uitgezet in de grensdorpen van Nederland en België waaronder vanuit Eersel. Alle dorpen organiseren op een dinsdag in juli en augustus een wandeltocht. De wandeling vanuit Eersel is gepland voor dinsdag 19 juli. Actuele informatie vind je op:

https://www.facebook.com/grensparkwandelingen

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info