Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 16 December 2020

 

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal

Besproken onderwerpen:

 • Er is apart overleg geweest met de gemeente over de communicatie tussen de gemeente Eersel, de Dorpsraad en de inwoners van Knegsel over de aanleg van een nieuwe parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg. De gemeente heeft aangegeven dat het proces niet helemaal goed is verlopen en werkt aan een manier om het huidige plan aan alle betrokkenen uit te gaan leggen. De gemeente moet zelf nog een aanlegvergunning aanvragen in het kader van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). De aanlegvergunning is een minder zware procedure die binnen het geldende bestemmingsplan past.
 • Het project ‘Welkom in Knegsel’  voor het  welkom heten van nieuwe inwoners in ons dorp heeft een ontwerp van een  tas gereed. Deze tas moet  informatie gaan bevatten over alle verenigingen, organisaties en bedrijven.  Iedereen die een folder van zijn organisatie of bedrijf  heeft kan dit melden aan ons.
 • De oproep voor foto’s van Knegsel heeft flink wat reacties opgeleverd. Hieruit zal een set worden gekozen voor het maken van  ansichtkaarten van Knegsel.
 • De gemeente heeft beleid opgesteld voor het tegengaan van wildcrossen. Er zullen poortjes en obstakels geplaatst gaan worden strategische locaties.
 • De werkgroep Welzijn & Zorg heeft initiatief genomen om overleg op te starten met de andere dorpsraden in gemeente Eersel.
 • Het jaarlijks overleg met Burgemeester & Wethouders was uitgesteld en gaat nu in maart 2021 gepland worden.
 • De stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft een eerste subsidie ontvangen vanuit de provincie en een bijdrage van de Stichting Jose Cordewinders. Het opstarten van concrete activiteiten is vertraagd ten gevolge van corona.
 • We hebben een eerste conceptplan mogen inzien voor het doortrekken van het fietspad naar Duizel. Dit maakt deel uit van een groter plan.
 • Er zullen een aantal kunststof verkeersmannetjes aangeschaft worden die als proef op strategische locaties worden geplaatst om het verkeer af te laten remmen.
 • De ontmoetingsplek in het Oeyenbos lijkt zich verplaatst te hebben naar de kruispunt Moormanlaan en Steenselseweg ten gevolge van de nieuwe snelwegaansluiting. Dit veroorzaakt overlast en zal met de gemeente besproken gaan worden.
 • Vanuit de verkeersvisie voor de Kempen zijn er ideeën voor een verkeers-hub waarbij een grote parkeergarage gebouwd zou moeten gaan worden in Eersel aan de A67. De gevolgen voor Knegsel zijn nog onduidelijk.

Binnengekomen berichten:

 • Twee nieuwe personen hebben zich aangemeld als nieuw potentieel lid van de Dorpsraad.
 • Van 6 personen zijn foto’s van Knegsel ontvangen.
 • 4-tal nieuwsbrieven van het Regionaal Meetnet Zuid-Oost Brabant

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info