Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 16 Februari 2022

Besproken onderwerpen:

· Een delegatie van onze basisschool was te gast om aandacht te vragen voor het nijpende ruimtegebrek in het huidige schoolgebouw. In de afgelopen 6 jaar is de leerling-populatie gestegen met zo’n 25%. Tegen het eind van het huidige schooljaar zullen er 113 leerlingen zijn. Het ruimtegebrek gaat ten koste van de kwaliteit van ons onderwijs en het pedagogisch klimaat op het plein. Gesprekken met de gemeente hebben tot nu toe niets opgeleverd. De gemeente verwijst daarbij naar diverse regels en niet-actuele prognoses om niet te hoeven handelen.     De school heeft een concreet verzoek tot uitbreiding van de binnenruimte en buitenruimte:

· Extra zaal/klas creëren op de plaats van de huidige patio van de Leenhoef

· Extra schoolplein creëren d.m.v. toevoegen van stukje grasveld achter de school aan het schoolplein

Er is afgesproken dat de school een afspraak gaat maken met de verantwoordelijke wethouder. Vertegenwoordigers van de Dorpsraad zullen hier ook bij aansluiten.

· Op 2 maart om 20u. zal er een publiekelijk politiek debat plaats vinden in de Leenhoef. Alle 6 de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen deelnemen. Er is lijst met onderwerpen en vragen opgesteld die specifiek voor Knegsel relevant zijn. Allereerst krijgt elke partij spreektijd om in te gaan op de vragenlijst. Vervolgens is er gelegenheid tot een openlijke discussie met alle aanwezigen.

· Op 21 februari komen de stichting Hart voor Knegsel en de Dorpsraad bijeen om bij te praten over de laatste ontwikkelingen.

Overige besproken onderwerpen:

· Vanuit het project ‘Meer groen aan ‘t Groen’ is er overleg met de gemeente geweest over het type bloembak dat aan de lantaarnpalen op het plein geplaatst zou kunnen worden.

    Het idee is dat de bloembakken door lokale inwoners onderhouden gaan worden en van water worden voorzien. Als iemand hier interesse in heeft meldt U dan aan bij de Dorpsraad.

· Het project ‘Historische optocht’ zal een route gaan verkennen die als permanente historische wandelroute door ons dorp uitgezet kan gaan worden.

· De gemeente heeft besloten om de parkeerplaats bij de sportvelden aan Breemakkerweg uit te breiden van 51 naar 71 plaatsen. De voetbalvereniging heeft aangegeven dat dit op piekdagen mogelijk niet genoeg is. De aanleg is reeds begonnen, dus we zullen moeten afwachten of dit afdoende zal zijn. We dienen er wel met z’n allen op te letten dat er geen veiligheidsrisico’s ontstaan die het gevolg  kunnen zijn van parkeerovertredingen waardoor er op drukke momenten geen vrije doorgang is voor ziekenwagen of brandweer.

· Er is nog steeds ruimte voor nieuwe mensen in de Dorpsraad. Wilt U iets doen voor ons mooie dorp kom gewoon een keer langs bij onze vergadering. Gaarne even van te voren aanmelden via ons email adres.

Binnengekomen berichten:

· Bericht van de gemeente over ons jaarlijkse bijeenkomst met Burgemeester & Wethouders. We hebben afgesproken op een donderdagavond in november.

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info