Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 16 juni 2021

Dit is de eerste keer dit jaar dat we fysiek bijeengekomen zijn in de Leenhoef

Besproken onderwerpen:

 • Drie vertegenwoordigers van het Beweegplein, Ingrid, Anja en Annemarie, waren te gast om de plannen toe te lichten die binnenkort gerealiseerd gaan worden. Er komt een pannaveld omsloten door een hek en 3 verschillende fitness apparaten. De nieuwe speelweide is reeds opnieuw ingezaaid. In de week van 6 september gaan de werkzaamheden starten. Vanuit de Dorpsraad zal een verzoek bij de gemeente worden ingediend voor het plaatsen van een prullenbak.
 • Heidy Daams heeft stickers met 30km besteld bij Veilig Verkeer Nederland en zal deze op korte termijn gaan distribueren langs de doorgaande wegen in ons dorp.
 • De Snelheidsmeterspaarpot wordt op 21 juni geïnstalleerd aan de Steenselseweg en blijft tot 12 juli actief. Hiermee kan geld gespaard worden indien men zich aan de maximale snelheid van 30km/uur houdt. De opbrengt van deze spaarpot komt ten goede aan Stichting Jeugdbelangen Knegsel.
 • Er is navraag gedaan bij de gemeente of er een waarschuwingsbord voor de oversteekplaats van fietsers geplaatst zou kunnen worden bij de Steenselseweg ter hoogte van de dorpsgrens. De gemeente heeft aangegeven dat zij dit niet zinvol achten.
 • Vertegenwoordigers van de dorpsraad Knegsel en Steensel hebben met de gemeente het voorstel besproken om landbouwverkeer toe te staan op de N397 van Eersel naar Valkenswaard. Dit zou het landbouwverkeer door ons dorp kunnen reduceren. De gemeente vindt dit geen goed idee omdat  het verkeer op deze weg alleen maar zal toenemen zodra de nieuwe N69 in gebruik wordt genomen.
 • Een aantal inwoners aan de Zandoerleseweg hebben het initiatief genomen om te proberen de verkeersnelheid te reduceren. De Dorpsraad overweegt een algemeen actieplan op te gaan stellen om het te hard rijden op met name alle ontsluitingswegen tegen te gaan.
 • Vanuit de gemeente is een bestuursopdracht opgesteld voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor het creëren van een energieopwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67 tussen Veldhoven en Eersel. De dorpsraad is gevraagd een reactie te geven op dit voorstel.
 • Stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft 4 expert meetings georganiseerd, die op 18 en 20 mei online hebben plaatsgevonden. De resultaten worden nu besproken en verwerkt in de vervolgplannen.
 • Het  Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel heeft gevraagd aan de Dorpsraad om te onderzoeken of het mogelijk is een invalide toilet te creëren in een horecagelegenheid in Knegsel. Dit zal onderzocht gaan worden.
 • De klankbordgroep Meetnetwerk Eersel, waarin de Dorpsraad Knegsel ook vertegenwoordigd is, houdt zich bezig met het opzetten en beheren van een meetnetwerk voor het meten van geluid en fijnstof binnen de gemeente Eersel. Vanuit onze Dorpsraad is het initiatief genomen om een duidelijkere probleem- en doelstelling te creëren. Alle leden van de klankbordgroep kunnen een probleem- en doestellingen formuleren, welke besproken zullen gaan worden in een volgende bijeenkomst.

Binnengekomen berichten:

 • Gemeente Eersel meldt dat de vergunning voor de aanleg van de parkeerplaatsen Pastoor Eykenlaan is goedgekeurd en dat de werkzaamheden in de week van 6 september zullen beginnen.
 • Gemeente Eersel heeft de bestuursopdracht voor een energieopwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67 gestuurd met het verzoek aan de Dorpsraad een reactie te geven.

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info