Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 16 Maart 2022

Besproken onderwerpen:

  • Een betrokken dorpsgenoot was te gast en heeft een lijst met punten gepresenteerd. Een aantal hebben betrekking op verkeerssituaties in het dorp. De lijst is doorgestuurd naar de gemeente, die de lijst met punten zullen gaan beantwoorden.
  • Op 21 februari is er een bijeenkomst geweest tussen de stichting Hart voor Knegsel en de Dorpsraad  om bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Op 17 maart zal de stichting hun plannen voor de kerk, de pastorie en de tuin presenteren aan het parochiebestuur. Afgevaardigden van de Dorpsraad zullen hier ook bij aanwezig zijn.
  • Vanuit het project ‘Meer groen aan ‘t Groen’ is contact gezocht met de Dorpsraad van Wintelre omdat zij ook met hetzelfde idee aan het werk zijn. Zij hebben een goed uitgewerkt voorstel voor een specifiek type plantenbak die om de lantaarnpalen te bevestigen is. Op 24 maart zal dit gezamenlijk met de gemeente besproken worden. Het idee is dat de bloembakken door lokale inwoners onderhouden gaan worden en van water worden voorzien.

OPROEP:

Als iemand interesse heeft om de bloembakken te helpen onderhouden
meldt u dan aan bij de Dorpsraad.

  • Vanuit de werkgroep die gevormd is om de 2 gezinnen uit Syrië te ondersteunen is gemeld dat het goed gaat met de gezinnen. De taakverdeling tussen de gemeente en de vrijwilligers is echter niet helemaal duidelijk. Er gaat overlegd worden tussen de werkgroep, Vluchtelingenwerk en de gemeente om tot een duidelijkere taakverdeling te komen.

Overige besproken onderwerpen:

· Er is een nieuw publicatiebord geplaatst vlakbij de kerk:

Binnengekomen berichten:

  • Bericht van de gemeente dat de behandeling van het rapport over de voorziening A67 (geluidswal & zonnepanelen) is uitgesteld tot tenminste mei 2022.
  • Bericht van gemeente Eersel: het plan voor laadpalen in de gemeente zal in maart bekend gemaakt worden richting de Dorpsraden.
  • Bericht van gemeente Eersel: Project “Reconstructie Knegselsedijk” te Duizel gaat van start. Maandag 21 maart wordt er een begin gemaakt met de uitvoering van de reconstructie van de Knegselsedijk te Duizel. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen van de bestaande asfaltverhardingen, grondsanering, aanpassen van de ondergrondse nutsvoorzieningen, aanleg van een nieuw fietspad en rijweg. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal de Knegselsedijk, aansluiting Hoef, aansluiting Steenovens en aansluiting Eerselseweg voor alle verkeer worden afgesloten, ingaande maandag 21 maart a.s. tot medio juli 2022.

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info