Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 19 Mei 2021

 Dorpsraadvergadering 19 Mei 2021

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal

Besproken onderwerpen:

 • Een nieuwe bewoonster in Knegsel was aangesloten bij de dorpsraadvergadering om te praten over de soms hoge snelheden van voertuigen in ons dorp. Dit is een terugkerend hardnekkig probleem, dat regelmatig met de gemeente wordt besproken. Zij heeft contact gehad met Veilig Verkeer Nederland. Zij heeft bij VVN stickers met verbodsborden ’30km’ besteld voor het aanbrengen op de Kliko’s langs de doorgaande wegen. Zodra deze ontvangen zijn volgt verdere informatie over de verdeling in het dorp.
 • Als een extra maatregel voor het beheersen van de maximale snelheid in het dorp komt er een Snelheidsmeterspaarpot. Deze zal op 21 juni in ons dorp worden geïnstalleerd en tot 12 juli actief zijn. Hiermee kan geld gespaard worden indien men zich aan de maximale snelheid van 30km/uur houdt. Dit is een positieve benadering, in tegenstelling tot het bestraffen indien je te hard rijdt. De opbrengt van deze spaarpot komt ten goede aan Stichting Jeugdbelangen Knegsel.
 • Bij de Steenselseweg ter hoogte van de dorpsgrens is een oversteekplaats voor fietsers. Dit is echter niet met een waarschuwingsbord aangegeven. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente of er een waarschuwingsbord geplaatst zou kunnen worden.
 • Ter hoogte van de Steenselseweg en Moormanlaan is een spontane ontmoetingsplek ontstaan, die oorspronkelijk lag achter het tankstation aan de A67. Dit zal via de gemeente teruggemeld worden aan de politie.
 • Stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft 4 expert meetings georganiseerd, waarvan de eerste 2 op 18 mei online hebben plaatsgevonden. De andere 2 vinden plaats op 20 mei. Tijdens deze meetings  zullen experts in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit het dorp over de volgende thema’s gerelateerd aan de herbestemming van de kerk, pastorie en tuin:
 • Exploitabele Woon/zorgvoorzieningen
 • Samenwerking en eigenaarschap
 • Maatschappelijke functies
 • Bouwkundige en planologische mogelijkheden
 • De Werkgroep Zorg & Welzijn heeft de eerste welkomsttassen gereed en zullen de eerste bezoeken aan nieuwe inwoners gaan inplannen. 

Nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden bij de Dorpsraad. Zij zullen eerst door middel van een kaartje in de brievenbus gevraagd worden om een afspraak te maken.

 • De 2 nieuwe locaties voor de 2 nieuwe boomstambankjes zijn goed bevonden door de gemeente. De bankjes zullen op korte termijn geplaatst gaan worden.
 • De klankbordgroep Meetnetwerk Eersel, waarin de Dorpsraad Knegsel ook vertegenwoordigd is, houdt zich bezig met het opzetten en beheren van een meetnetwerk voor het meten van geluid en fijnstof binnen de gemeente Eersel. Vanuit onze Dorpsraad is aangedrongen op een duidelijkere probleemstelling, zodat inwoners een beter beeld krijgen van de doelstelling van het meetnetwerk en wat ze hiervan uiteindelijk kunnen verwachten.
 • Voor de eerstvolgende dorpsraadvergadering op 16 juni hopen we weer gedeeltelijk fysiek bij elkaar te komen. Dit zal weer een heel fijne ervaring zijn na een jaar lang alleen digitaal vergaderen.

Binnengekomen berichten:

 • Gemeente Eersel meldt dat de Snelheidsmeterspaarpot komt op 12 juni

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info