Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 19 Oktober 2022

Dorpsraadvergadering: 19 Oktober 2022

Besproken onderwerpen:

· In het kader van het initiatief om alle verenigingen een keer uit te nodigen was deze keer Annemieke Dubbers van tennisvereniging TVK te gast. Zij vertelde enthousiast over de vereniging met 133 leden, waarvan het oudste lid 87 jaar is. Er zijn 3 verlichte banen, die het hele jaar door gebruikt kunnen worden.  De meeste leden spelen recreatief. Het is een gezellige sociale vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers. Zoals bij alle verenigingen kunnen ze altijd nog leden en vrijwilligers gebruiken.

· Corrie van der Heijden van de KBO was te gast om aandacht te vragen voor de vrijwillige vervoersdienst. Zie uitgebreide oproep in de Leenbode van deze week.

· Als een van de opvolgingen van de op 11 juli gehouden dorpsschouw zal het kombord bij binnenkomst van Knegsel via de Steenselseweg verschoven worden met als doel de verkeersveiligheid voor met name fietsers te verbeteren.

· De Geraniums in de nieuwe bloembakken aan de lantaarnpalen op het dorpsplein bloeien nog goed. Zodra ze uitgebloeid zijn is het de bedoeling dat deze vervangen gaan worden door winterharde plantjes.

· Er is op 26 September een bijeenkomst geweest met alle dorpsraden van gemeente Eersel. Het doel was op de eerste plaats om elkaar te leren kennen. Tevens was het de bedoeling om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De eerste observatie was dat alle dorpsraden verschillend zijn en dat er in de dorpen verschillende onderwerpen spelen. Het voornemen is om deze bijeenkomst jaarlijks te organiseren. Vanuit onze dorpsraad is het idee voorgesteld een Dorp Ontwikkel Plan te gaan opstellen.