Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 20 Oktober 2021

Besproken onderwerpen:

· Zondag 17 oktober is de presentatie geweest van het gemeentelijk initiatief ‘Krachtige Kernen’ bij het beweegplein. De winnende kandidaten zijn:

· Martin v. Oosterhout: meer groen aan ’t Groen. Het voorstel is om aan de klassieke lantaarnpalen (7 stuks) bloembakken te hangen (1575 Euro). Eventueel kunnen we ook nog sfeerverlichting in de bloembakken maken.

· Sjaak van Beers: historische optocht. Het voorstel is om een historische optocht te organiseren zoals ook in jaren ’80 is gedaan. Daarnaast zou er een permanente dorpswandeling kunnen worden uitgezet langs historische en karakteristieke locaties (2900 Euro).

· Burny Smets: dorps-BBQ. Het voorstel is om weer een gezamenlijk BBQ te organiseren voor alle mensen uit Knegsel, zoals dat 20 jaar lang is gedaan als onderdeel van het Knegsels Fist (2025 Euro).

· Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Om de betrokkenheid vanuit ons dorp te vergroten willen we politieke partijen de gelegenheid geven hun standpunten te presenteren die specifiek betrekking hebben op Knegsel. We zullen gaan uitzoeken in welke vorm dit het beste zou kunnen worden georganiseerd.

· De gemeente heeft in principe besloten na een onderzoek door een extern bureau om de parkeerfaciliteiten bij de sportvelden aan de Breemakkerweg uit te breiden met 20 parkeerplaatsen.

· Op 9 oktober is er weer een Knegsel bijeenkomst geweest in de Leenhoef over Eindhoven Airport door BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder).