Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 15 Februari 2024

Besproken onderwerpen:

· Tijdens de dorpsraad vergadering gehouden in januari waren 2 leden van de werkgroep Zandoerle-Veilig te gast. Oerle ervaart een grote verkeerstroom, die ook door Knegsel komt. Zij willen graag samen met de lokale dorpsraden optrekken om gezamenlijk te overleggen met de gemeente Veldhoven en daarnaast de gemeente Eersel te informeren.

· De snelheidsmeter spaarpot is weer beschikbaar in 2024. Hiermee wordt geld ingezameld door je aan de maximale snelheid van 30km/uur te houden. Er is overeengekomen dat de opbrengst dit keer gaat naar orkest Heide Echo.

· Stichting Hart voor Knegsel heeft op 1 februari een bijeenkomst gehouden om het dorp te informeren over de laatste ontwikkelingen voor de nieuwe bestemming van de kerk, de pastorie en de pastorietuin. Het geheel is ondertussen verkocht aan vastgoedontwikkelaar SchipVast. Zij hebben plannen gemaakt voor het realiseren van huurwoningen voor starters en senioren in de pastorie en een begijnhofstijl aanbouw achter de pastorie. Het is de intentie om de kerk te schenken aan het dorp voor een maatschappelijke invulling. Hiervoor is nog geen concreet plan, dit moet nog samen met het dorp ontwikkeld worden.

· De dorpsraad in Knegsel is op dit moment geen formele entiteit. Het is een groep vrijwilligers die wel door de gemeente wordt erkent. De gemeente zou graag zien dat we wel een formele entiteit zouden worden. We overwegen 2 organisatie vormen: een stichting of een vereniging. We zijn op zoek naar mensen die hierbij willen helpen en mogelijk willen deelnemen in de Dorpsraad. Kom gerust een keer langs om kennis te maken tijdens onze maandelijkse vergadering!

· De dorpsraad is op bezoek geweest bij de ASD: Adviesraad Sociaal Domein. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente en denkt mee en geeft advies aan het college van B&W over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Er is voorgesteld om als dorpsraden binnen gemeente Eersel samen op te trekken richting de gemeente.

· De route van onze buurtbus rijdt sinds begin januari nu ook naar Steensel. Zie voor actuele dienstregeling: buurtbusdekempen.nl, lijn 294.

· Op verschillende plaatsen bij wandelpaden rondom Knegsel staan afvalbakken voor hondenpoep. Bij deze afvalbakken zijn nu ook afvalzakjes beschikbaar.

· Eindhoven Airport zal een aantal maanden gesloten worden vanwege groot onderhoud. Nog even geduld: het staat pas gepland voor in 2027.

· Op 28 november is alweer de vijfde bijeenkomst gehouden met alle mensen die zich aangemeld hebben voor het opstellen van een nieuwe dorpsvisie tot het jaar 2040: het Dorps Ontwikkel Plan (DOP). Er zijn 4 werkgroepen gevormd:

· Welzijn & Zorg

· Bouwen & Wonen

· Sociale Verbondenheid

· Mobiliteit & Verkeer

Binnengekomen berichten:

· Zaterdag 23 maart: Landelijke Opschoondag om zwerfafval op te ruimen. De gemeente zorgt voor de benodigde materialen en zamelt het opgehaalde vuil weer in.

   Aanmelden tot 4 maart:  https://www.eersel.nl/opschoondag

· Bericht gemeente Eersel: Raadsvoorstel over de geluidswal langs de A67 bij het Oeyenbos: Dit project is gestopt. Er worden wel bomen aangeplant.

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info