Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 15 januari

Besproken onderwerpen:

· Gastbezoek aan de dorpsraad van Steensel over de nieuwe inrichting van de weg door Steensel.
· Bezoek José Cordewinders Stichting: zij ondersteunen van harte ons initiatief voor het oprichten van de initiatiefgroep ‘Hart van Knegsel’.
· Voorbereidingen die worden getroffen voor een jaarvergadering met het Leenhoef bestuur medio maart 2020.
· De parkeersituatie bij het voetbalveld in de weekenden.
· Verslag van de vergadering van de analysegroep van de geluid en fijnstof metingen vanuit de klankbordgroep voor het vliegveld.
· Er is een initiatiefgroep opgericht ‘Hart voor Knegsel’ die mee wil denken over de toekomstige bestemming voor de kerk, pastorie en de pastorietuin. Er is een kernteam samengesteld bestaande 6 personen, waarvan 2 dorpsraadleden. Het kernteam heeft ondertussen overleg gehad met gemeente Eersel en het parochiebestuur. Woensdag 12 februari om 19:30 organiseert het kernteam een informatieavond.

Het kernteam van de initiatiefgroep zal regelmatig verslag doen van de voortgang via de Leenbode.

Binnengekomen berichten:
· Verslag van overleg met college van gemeente Eersel op 19 december
· Informatieavond over Dominator Festival Camping 2020 op 20 januari
· Bericht gemeente over koudeklacht van de ingang van de Leenhoef
· Bericht vanuit de provincie Noord-Brabant over de optie voor Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info