Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 15 mei 2024

Dorpsraadvergadering

Besproken onderwerpen:

· De snelheidsmeter spaarpot is op 6 mei formeel in werking gesteld door wethouder Kraaijeveld. Hiermee wordt deze keer voor orkest Heide Echo geld ingezameld door je aan de maximale snelheid van 30km/uur te houden.

· Er zijn gesprekken geweest met een aantal  mensen die zich mogelijk bij de Dorpsraad willen aansluiten. Een persoon heeft al toegezegd en er volgen er mogelijk nog meer.

· De bloembakken zijn dit jaar gemonteerd aan lantaarnpalen voor de Leenhoef. Samen met kinderen van de basisschool zijn er Oostenrijkse geraniums geplant in de bloembakken.

· De Dorpsraad heeft overleg gehad met de gemeente over het bouwproject de Nardushoek langs de Zandoerleseweg. Het plan is dat de eerste huizen in 2025 gebouwd gaan worden. Op 24 juni zal er een voorlichtingsavond worden gehouden.

· De gemeenteraad heeft een motie aangenomen voor het plaatsen van een regenboogbankje als symbool van diversiteit. Er zijn 2 locaties voorgesteld: vervanging van het huidig bankje aan de Dijkakkerweg (zijde Steenselseweg/bij kom-bord Knegsel) of op grasveld/parkeerterrein hoek Den Heuvel/Pastoor Eykenweg. De Dorpsraad vindt deze locaties niet erg zichtbaar en wil een ieder vragen waar dit nieuwe regenboogbankje het beste geplaatst kan worden. 

· De gemeente gaat in het  gemeentehuis een print tapijt maken waarop elk dorp met hun eigen kenmerk wordt afgebeeld. Iedereen kan voorstellen doen voor de afbeelding van Knegsel, die ons het beste kenmerkt. 

· In mei zullen de bloembakken met geraniums weer opgehangen gaan worden. Deze keer zullen ze aan de lantaarnpalen voor de Leenhoef worden gemonteerd. De kinderen van onze basisschool zullen hierbij helpen.

· Op 11 april is alweer de zevende bijeenkomst gehouden met alle mensen die zich aangemeld hebben voor het opstellen van een nieuwe dorpsvisie tot het jaar 2040: het Dorps Ontwikkel Plan (DOP). Er is een plan om in juni een eerste informatieavond over DOP-2040 in de Leenhoef te organiseren.

· Op 23 april is er overleg geweest met vertegenwoordigers van de DOP-2024 groep en wethouder Leon Kox van de gemeente over onze ideeën en doelstellingen.

· De dorpsraad in Knegsel is nog steeds op zoek naar mensen die mogelijk willen deelnemen in de Dorpsraad. Er is een kennismakingavond gepland met geïnteresseerde kandidaten. Iedereen die de Knegselse gemeenschap een warm hart toedraagt is welkom, dus kom gerust een keer langs om kennis te maken tijdens een van onze maandelijkse vergaderingen! Meld je aan via ons e-mailadres.

Binnengekomen berichten:

· Meerdere reacties van dorpsgenoten over verkeerssituatie in Knegsel, o.a.: verkeer vanuit Zandoerle en de impact van de wijzigingen in Steensel op verkeersstroom door Knegsel

· Uitnodiging voor voorlichtingsavond voor verenigingen en stichtingen op 18 juni om 19:30u in Hapert

· Bericht van Dorpsraad van Steensel met het verzoek tot samenwerking met onze Dorpsraad

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info