Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 15 September 2021

Besproken onderwerpen:

· Op 8 november komen de burgemeester en wethouders op bezoek bij onze Dorpsraad. Vorig jaar is deze jaarlijkse bijeenkomst niet doorgegaan vanwege Corona. Wij vinden het daarom fijn dat het dit jaar wel weer door kan gaan. We zullen een breed aantal onderwerpen met hen bespreken, waaronder verkeer, woningbouw en initiatieven om het wonen in Knegsel nog prettiger te maken.

· Vanuit de gemeente is een nieuw initiatief gecreëerd onder de naam Krachtige Kernen. Iedereen uit ons dorp kan ideeën indienen om de leefbaarheid verder te verbeteren. Op zondag 17 oktober om 10:30u mag iedereen zijn idee presenteren aan een jury. Er zullen 3 ideeën worden uitgekozen waaraan een geldbedrag beschikbaar gesteld zal worden. Voor meer informatie en het indienen van ideeën zie: www.eersel.nl/krachtige-kernen

· Leden van de Dorpsraad hebben een voorlichtingsavond bezocht over het energie transitieplan van gemeente Eersel. Gemeenten moeten een wijkgericht plan maken om alle huizen van het gas af te krijgen in 2050. Wij hebben duidelijk aangegeven dat de Dorpsraad hierover geen stelling zal innemen daar dit primair een politiek onderwerp is.

· Er is weer contact geweest vanuit de Dorpsraad met de gemeente Eersel over plannen voor de nieuwbouw van huizen. Op dit moment is alleen de locatie van het tankstation in ontwikkeling. Daarnaast zijn er gesprekken met de Stichting Hart voor Knegsel over bouwplannen in de pastorietuin.

· In ons vorige verslag hebben we melding gemaakt over de plaatsing van 2 nieuwe boomstambankjes. Een van de locaties werd aangeduid als de Paardenwei. We hebben meerdere meldingen gekregen met de vraag waar dat is. Dit was onze interne aanduiding, maar was niet het werkelijk adres, dat is: Brede Reen, een zandpad en zijstraat van de Hoekdries.

· Op 10 en 12 augustus zijn de 2 watertappunten geplaatst aan het Groen en bij de kapel. Een formele ingebruikstelling wordt nog georganiseerd.

· De aanleg van het fietspad langs de Duiselseweg is helaas vertraagd vanwege een ingediend bezwaarschrift.

Binnengekomen berichten:

· Een brief van een bezorgde inwoner over de aanleg van een grote parkeerplaats bij recreatiegebied Duynenwater ten behoeve van medewerkers van ASML. De zorg betreft het extra verkeer die dat zal gaan veroorzaken en daarmee de veiligheid van schoolkinderen die daar langs fietsen. Deze brief is ook naar de gemeente gestuurd. De gemeente heeft ondertussen laten weten dat het slechts om een tijdelijke oplossing gaat.

· Verzoek van Stichting Beweegplein om via onze Social Media ruchtbaarheid te geven aan hun lege flessen actie waarmee zij het laatste benodigde geld hopen op te halen. De oproep staat ondertussen op onze Facebook pagina.

· Aankondiging van een Knegsel-bijeenkomst op zaterdag 9 oktober om 11uur in de Leenhoef georganiseerd door BVM2 over de stand van zaken van Eindhoven Airport.