Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 16 November 2022

Besproken onderwerpen:

· In het kader van het initiatief om alle verenigingen een keer uit te nodigen was deze keer John Theunissen van voetbalvereniging Knegselse Boys te gast. KB is opgericht in 1954 en het streven is om het 75 jarig als zelfstandige club te vieren. Er zijn 5 senioren teams die op zondag allemaal thuis of uit spelen. De jeugd is sinds 10 jaar samengevoegd met de vereniging uit Steensel. De aanwas vanuit de jeugd neemt af, wat een zorgpunt is. Er wordt nagedacht over de toekomst van de vereniging op langere termijn. De club is blij met de vernieuwde parkeerplaats, de nieuwe robotgrasmaaier en de verlichting op het bijveld gerealiseerd met behulp van Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds.

· Vertegenwoordigers van de stichting Hart voor Knegsel hebben een update gegeven van de status van de plannen voor de herbestemming van de kerk, de pastorie en de tuin.

· De aanleg van de laadpaal voor elektrische auto’s op het plein aan het groen is vertraagd. Er is ondertussen een discussie ontstaan in het dorp of de locatie op het plein naast het elektriciteitshuisje wel optimaal is. Deze locatie zou zeer hinderlijk zijn voor de kermis en andere activiteiten zoals het Pub-up café KA On Route. Na overleg met de gemeente is er een alternatieve locatie gevonden op de parkeerplaats aan Het Groen tegenover de kerk.

· Er zijn vragen gekomen over de toekomst van de kiosk op het dorpsplein. Deze is ooit mede vanuit de gemeenschap gefinancierd, maar wordt praktisch nooit meer gebruikt. De vraag is wat de toekomst is voor de kiosk of deze niet beter verwijderd kan worden. Dit zou onderdeel kunnen zijn van een compleet nieuwe inrichting van het plein. Iedereen die hier ideeën over heeft: laat het ons weten!

· Op 17 November is de jaarlijkse bijeenkomst van de dorpsraad met de Burgemeester & Wethouders van gemeente Eersel.

Binnengekomen berichten van de gemeente Eersel:

· Reactie op de klacht van de dorpsraad dat het opstellen van een WoonZorgVisie Kempen moeizaam verloopt en tot nu toe te vaag is: het document is nog concept en moet nog door de gemeenteraden besproken worden. Daarna komt er een adviesraad die ook de dorpen vertegenwoordigt.

· Door de nieuwe op/afrit A67 Veldhoven West is ook de verkeerssituatie voor Knegsel veranderd. De gemeente gaat verkeerstellingen houden in Knegsel.

· Volgend jaar wordt er weer een informatieavond gehouden door de politie. Er is een nieuwe wijkagent voor Knegsel aangesteld: Sander Mol.

· Sandwichborden die reclame maken voor padel banen buiten gemeente Eersel zullen worden verwijderd.

· Er wordt een nieuw Integraal Huisvest Plan (IHP) Onderwijs opgesteld, waarin ook de actuele situatie in Knegsel wordt meegenomen.

· Op 23 November is er een bijeenkomst over E3-strand. Afgevaardigden van de dorpsraad sluiten aan.

· Er zijn snelheidscontroles gehouden in Knegsel: er zijn 6 bekeuringen uitgeschreven.

· Op 29 november wordt in de gemeenteraad de ruimtelijke visie behandeld voor uitbreidingsgebieden voor woningbouw van de kernen van Eersel.

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info