Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 16 september 2020

Besproken onderwerpen:
• Eefje Heesterbeek van Welzijn de Kempen vertelde als speciale gast over deze vrijwilligersorganisatie. Hun kantoor is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, maar hun werkgebied is de gehele Kempen.
Zie: https://welzijndekempen.nl
• Op 5 oktober is het jaarlijkse overleg tussen burgemeester & wethouders van gemeente Eersel met onze dorpsraad. De volgende onderwerpen staan op de agenda: Hart voor Knegsel, Verkeersstroom door ons dorp, snelheidshandhaving, geluidshinder A67, project ‘Efkes meerijden’, nieuwbouw, vliegveld, samenwerking ‘Dorpen maken het verschil’ en recreatie.
• De stichting ‘Hart voor Knegsel’ is druk bezig met overleg en het voorbereiden van plannen voor de toekomstige bestemming van de kerk, de pastorie en de pastorietuin.
• Er is een voorstel gedaan voor een publieke laadpaal voor elektrische auto’ s op een centrale plaats in ons dorp.
• Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid van liftroutes tussen dorpen in de Kempen: project ‘efkes meerijden’.
• Op 25 september is een bijeenkomst van het comité over wildcrossen.
• Er is voorgesteld een onderzoek te doen naar het wegenonderhoud in de buitengebieden van Knegsel.

Binnengekomen berichten:
• Brief van de stichting Hart voor Knegsel

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info