Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 17 Maart 2021

Dorpsraadvergadering 17 Maart 2021

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal

Besproken onderwerpen:

· Jan Pasmans van stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft de Dorpsraad bijgepraat over de laatste ontwikkelingen:

o HvK heeft een goed en constructief gesprek gehad met gemeente Eersel.

o HvK heeft interviews gehouden met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen.

o Er wordt een expert vergadering gepland met alle belanghebbenden.

o In mei wordt er een grotere informatiebijeenkomst gepland.

o Er wordt overlegd met de direct omwonenden van de pastorietuin.

· Ad van Gestel van de gemeente Eersel heeft de Dorpsraad bijgepraat over de plannen voor nieuwbouw:

o Gemeente Eersel wil graag cyclisch bouwen, wat inhoudt dat er altijd een bouwactiviteit ergens plaats vindt.

o De provincie eist dat eerst alle mogelijkheden tot inbreiding benut worden voordat er buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden.

o Gemeente Eersel heeft 25 mogelijke locaties geïdentificeerd voor mogelijke woningbouwlocaties.

o In Knegsel is het tankstation als bouwlocatie actief. Aanpassing van het bestemmingsplan is aangevraagd.

· De gemeente heeft na het sturen van een brief aan de omwonenden met uitleg van het plan voor de nieuwe parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg gespreken gevoerd met een aantal groepen omwonenden. Er is een lijst opgesteld met opmerkingen en verbeterpunten, waarvan een aantal zijn verwerkt in een aanpassing van het plan. De vergunning zal nu aangevraagd gaan worden. Wanneer alles voorspoedig verloopt kunnen medio juni de werkzaamheden starten.

· Maandag 8 November is vastgesteld als een nieuwe datum voor het jaarlijkse overleg met B&W van gemeente Eersel.

· De locaties van 2 publieke watertappunten in Knegsel is formeel overeen gekomen: 1 bij de picknicktafel op het plein aan Het Groen en 1 bij de picknicktafel bij de kapel.

· De werkgroep Welzijn & Zorg heeft zijn eerste maandelijkse vergadering gehouden.

Het project ‘Welkom in Knegsel’ dat onder deze werkgroep valt heeft sets van ansichtkaarten in heel Knegsel laten verspreiden met de Leenbode.

Er is besloten nog even te wachten met het bezoeken aan nieuwe inwoners vanwege de Corona maatregelen.

Nieuwe inwoners kunnen zich wel aanmelden bij de Dorpsraad.

· De Dorpsraad heeft naar aanleiding van berichten dat mensen in het buitengebied heel slechte internetverbindingen hebben gesproken met de project leider vanuit gemeente Eersel voor het glasvezelnetwerk. Het volgend is besproken:

o In buitengebied 2 heeft KPN glasvezel aangelegd tot aan alle grenzen van de percelen. Bewoners moeten 2800 Euro betalen via de gemeente om aangesloten te worden.

o In buitengebied 3 is uiteindelijk geen glasvezel aangelegd door KPN. Zij zouden dit alleen doen indien meer dan 60% van de bewoners direct tot aansluiting zouden overgaan, wat niet gebeurd is.

o Een ander lokaal bedrijf, Brofiber, is begonnen met het aanbieden van glasvezelaansluitingen in de Kempen.

· Een nieuwe meetkast voor het meten van fijnstof van het regionale meetnetwerk is geïnstalleerd in Knegsel op de dorpsgrens aan de Zandoerleseweg.

· De defect lantaarnpaal aan de Pastoor Eykenweg is uiteindelijk gerepareerd.

· Er is overleg met dorpsraad Steensel geweest over het openstellen van de N397 voor landbouwvoertuigen, zodat deze voertuigen minder door de dorpskernen zouden hoeven te rijden. We gaan dit verder oppakken met de dorpsraad van Steensel.

Besproken onderwerpen:

· Jan Pasmans van stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft de Dorpsraad bijgepraat over de laatste ontwikkelingen:

o HvK heeft een goed en constructief gesprek gehad met gemeente Eersel.

o HvK heeft interviews gehouden met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen.

o Er wordt een expert vergadering gepland met alle belanghebbenden.

o In mei wordt er een grotere informatiebijeenkomst gepland.

o Er wordt overlegd met de direct omwonenden van de pastorietuin.

· Ad van Gestel van de gemeente Eersel heeft de Dorpsraad bijgepraat over de plannen voor nieuwbouw:

o Gemeente Eersel wil graag cyclisch bouwen, wat inhoudt dat er altijd een bouwactiviteit ergens plaats vindt.

o De provincie eist dat eerst alle mogelijkheden tot inbreiding benut worden voordat er buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden.

o Gemeente Eersel heeft 25 mogelijke locaties geïdentificeerd voor mogelijke woningbouwlocaties.

o In Knegsel is het tankstation als bouwlocatie actief. Aanpassing van het bestemmingsplan is aangevraagd.

· De gemeente heeft na het sturen van een brief aan de omwonenden met uitleg van het plan voor de nieuwe parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg gespreken gevoerd met een aantal groepen omwonenden. Er is een lijst opgesteld met opmerkingen en verbeterpunten, waarvan een aantal zijn verwerkt in een aanpassing van het plan. De vergunning zal nu aangevraagd gaan worden. Wanneer alles voorspoedig verloopt kunnen medio juni de werkzaamheden starten.

· Maandag 8 November is vastgesteld als een nieuwe datum voor het jaarlijkse overleg met B&W van gemeente Eersel.

· De locaties van 2 publieke watertappunten in Knegsel is formeel overeen gekomen: 1 bij de picknicktafel op het plein aan Het Groen en 1 bij de picknicktafel bij de kapel.

· De werkgroep Welzijn & Zorg heeft zijn eerste maandelijkse vergadering gehouden.

Het project ‘Welkom in Knegsel’ dat onder deze werkgroep valt heeft sets van ansichtkaarten in heel Knegsel laten verspreiden met de Leenbode.

Er is besloten nog even te wachten met het bezoeken aan nieuwe inwoners vanwege de Corona maatregelen.

Nieuwe inwoners kunnen zich wel aanmelden bij de Dorpsraad.

· De Dorpsraad heeft naar aanleiding van berichten dat mensen in het buitengebied heel slechte internetverbindingen hebben gesproken met de project leider vanuit gemeente Eersel voor het glasvezelnetwerk. Het volgend is besproken:

o In buitengebied 2 heeft KPN glasvezel aangelegd tot aan alle grenzen van de percelen. Bewoners moeten 2800 Euro betalen via de gemeente om aangesloten te worden.

o In buitengebied 3 is uiteindelijk geen glasvezel aangelegd door KPN. Zij zouden dit alleen doen indien meer dan 60% van de bewoners direct tot aansluiting zouden overgaan, wat niet gebeurd is.

o Een ander lokaal bedrijf, Brofiber, is begonnen met het aanbieden van glasvezelaansluitingen in de Kempen.

· Een nieuwe meetkast voor het meten van fijnstof van het regionale meetnetwerk is geïnstalleerd in Knegsel op de dorpsgrens aan de Zandoerleseweg.

· De defect lantaarnpaal aan de Pastoor Eykenweg is uiteindelijk gerepareerd.

· Er is overleg met dorpsraad Steensel geweest over het openstellen van de N397 voor landbouwvoertuigen, zodat deze voertuigen minder door de dorpskernen zouden hoeven te rijden. We gaan dit verder oppakken met de dorpsraad van Steensel.