Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 18 Mei 2022

Besproken onderwerpen:

· Op 11 juli zal er vanuit de gemeente samen met leden van de Dorpsraad de jaarlijkse dorpsschouw worden gehouden. Er zijn al een aantal punten naar ons gestuurd waar we aandacht aan zullen geven. Indien iemand nog punten heeft die aandacht zouden moeten krijgen kunt U dit melden via ons e-mail adres.

· Vanuit het project ‘Meer groen aan ‘t Groen’ zijn op 14 mei de bloembakken opgehangen aan de lantaarnpalen op het dorpsplein aan het Groen. De bloembakken zijn gevuld met Oostenrijkse Geraniums. Op de oproep aan lokale inwoners om de bloembakken water te geven hebben zich 4 personen aangemeld. Hier zijn we erg content mee.

· Vanuit het project ‘Historische optocht’ is de wandeltocht door Knegsel langs historisch interessante locaties aangepast om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande wandelknooppunten. Tevens is de route gesplitst in een Noordelijke en een Zuidelijke route.

· Op zondag 15 mei van 11 tot 13 uur is het Beweegplein met het pannaveld en de fitnesstoestellen feestelijk geopend. Het weer was schitterend en de opkomst was groot. Na het doorknippen van het lint konden de verzamelende kinderen met z’n allen samen voetballen.

· In december 2021 zijn twee Syrische gezinnen in Knegsel komen wonen. De 2 jongste meisjes zijn aangemeld bij onze eigen basisschool en kunnen vanaf September hier naar toe.

· Deze keer was de nieuwe hoofdman van het Gilde, Ron Beerens, aangesloten bij de vergadering. We zullen in de komende tijd regelmatig vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uit ons dorp uitnodigen om de onderlinge contacten verder te verbeteren.

Binnengekomen berichten:

· Bericht van gemeente: er is melding gemaakt dat de 2 watertappunten op het plein en bij de kapel niet meer werken. Dit is gemeld bij de beheerder en ze zullen zo snel mogelijk worden gerepareerd.

· Bericht van de politie: 4 maart is er een snelheidscontrole gehouden op Het Groen; er zijn 9 bekeuringen uitgeschreven.

· Bericht van de gemeente: het onderzoek naar een energie-opwekkende en geluidswerende voorziening langs de A67 zal tijdens de raadsvergadering op 31 mei worden besproken.

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info