Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 18 November 2020

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal

Besproken onderwerpen:

  • Wij hebben 2 geschikte locaties  doorgegeven aan de gemeente voor het plaatsen van bankjes langs wandelroutes in ons dorp.
  • Het project ‘Welkom in Knegsel’  voor het  welkom heten van nieuwe inwoners in ons dorp werkt aan een ontwerp van een  tas met informatie over alle verenigingen, organisaties en bedrijven.  Iedereen die een folder van zijn organisatie of bedrijf  heeft kan dit melden aan ons.
  • Tevens is er een idee om ansichtkaarten te laten maken van Knegsel.
  • De gemeente heeft aangegeven dat zij ooit al besloten heeft om  geen publieke watertappunten in ons dorp te financieren. De Rotary Club Eindhoven Kempenland heeft echter een initiatief voor watertappunten in de Kempen. We gaan dit verder uitzoeken.
  •  Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de communicatie tussen de gemeente Eersel, de Dorpsraad en de inwoners van Knegsel. Onze contactpersoon bij de gemeente zal de volgende vergadering aansluiten.
  • De analyse groep van de fijnstof- en geluidsmetingen is weer bij elkaar geweest. De meetkast in Knegsel levert nog niet erg betrouwbare informatie. Recent is een nieuwe tweede meetkast geïnstalleerd.

Binnengekomen berichten:

  • Er is wederom een vraag binnengekomen over een fietspad naar Duizel. We zullen de status van de plannen hiervoor nader onderzoeken.
  • Er is een bericht binnengekomen over de aanleg van een parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg. De aanleg is ondertussen tijdelijk gestopt.

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info