Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 20 Maart 2024

Besproken onderwerpen:

· De gemeente Eersel heeft aangegeven dat er 5 extra afvalbakken in Knegsel geplaatst zullen gaan worden. De Dorpsraad heeft een voorstel hiervoor ontvangen en zal bekijken of de voorgestelde locaties optimaal zijn.

· Op 18 April vindt de jaarlijkse dorpschouw plaats onder leiding van onze dorpswethouder Eric Beex. Indien iemand iets wil melden of voorstellen heeft voor bepaalde verbeteringen laat het ons zo snel mogelijk weten, dan kunnen wij het tijdens de dorpsschouw melden.

· Op 6 maart is alweer de zesde bijeenkomst gehouden met alle mensen die zich aangemeld hebben voor het opstellen van een nieuwe dorpsvisie tot het jaar 2040: DOP.

Binnengekomen berichten:

· Stichting Hart voor Knegsel organiseert op maandag 25 maart een bijeenkomst met vertegenwoordigers en bestuursleden van verenigingen en clubs. Er zullen verschillende scenario’s worden gepresenteerd over de invulling van mogelijke maatschappelijke functies die in de kerk zouden kunnen gaan plaatsvinden. Tevens zal het eigenaarschap van het kerkgebouw worden besproken.

· Bericht Tiny de Greef: Er is een website gemaakt met een openbare Google-agenda voor iedere vereniging/instantie te gebruiken: zie www.Knegselagenda.nl

· Gemeente heeft de resultaten van de verkeerstelling in Knegsel bekend gemaakt. Deze zullen  tijdens de volgende vergadering worden besproken.

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info