Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 20 november 2019

Besproken onderwerpen:
• Leden Dorpsraad hebben deelgenomen aan de tweede bijeenkomst Participatieprogramma ‘Dorpen Maken Het Verschil’ op 30 oktober.
• Leden Dorpsraad hebben overleg gehad met vertegenwoordigers van Zandoerle over reductie van sluipverkeer door onze dorpen.
• Op verzoek van de gemeente Eersel is er een rolstoelpad uitgezet.
• Agenda is opgesteld voor het jaarlijkse overleg met Burgemeester en Wethouders van gemeente Eersel op 19 december 2019.
• Op de enquête woonbehoefte zijn tot nu toe 28 reacties ontvangen.
• Leden Dorpsraad hebben de vergadering bijgewoond van de José Cordewinders Stichting (https://josecordewinders.nl/)
• Leden Dorpsraad hebben deelgenomen aan de bijeenkomst op 13 november over de toekomst van de kerk, pastorie en de pastorietuin.
De Dorpsraad heeft besloten om een actieve rol te gaan spelen in het proces om te komen tot een nieuwe invulling van de kerk VOOR en DOOR het dorp. Hiervoor zal een aparte werkgroep worden opgericht waarvoor actief deelnemers zullen worden gezocht, niet alleen uit de Dorpsraad maar ook uit het dorp zelf.

Binnengekomen berichten:
• Het Heilig Hart beeld is eigendom van de parochie, welke ook verantwoordelijk is voor het onderhoud.
• Lijst is ontvangen van de buurtschouw gehouden op 16 september.
• Verzoek ontvangen voor plaatsen bladerenbak in buitengebied.