Algemene vergadering

Notulen Dorpsraadvergadering 21 April 2021

Besproken onderwerpen:
• Stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft 2 expert meetings gepland op 18 en 20 mei, die online zullen gaan plaats vinden. Op deze 2 avonden zullen experts in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit het dorp over de volgende thema’s gerelateerd aan de herbestemming van de kerk, de pastorie en de tuin:
o Mogelijke Maatschappelijke functies
o Bouwkundige en Planologische (on)mogelijkheden
o Exploitabele Woon/zorgvoorzieningen
o Samenwerking Eigenaarschap Coöperatie
• De Werkgroep Zorg & Welzijn hebben de eerste welkomsttassen gereed en zullen na 28 april, als de Corona maatregelen versoepeld worden, hun eerste bezoeken aan nieuwe inwoners gaan inplannen.
Nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden bij de Dorpsraad.
Iedereen die een folder van zijn organisatie of bedrijf heeft kan dit nog steeds melden aan ons, zodat we deze folder kunnen toevoegen aan de welkomsttassen.
• Er is overleg gepland met de wethouder samen met de dorpsraad van Steensel over het openstellen van de N397 voor landbouwvoertuigen, zodat deze voertuigen minder door de dorpskernen zouden hoeven te rijden.
• Samen met de dorpsraad van Duizel wordt er overlegd met de gemeente over een mogelijke geluidswal met zonnepanelen langs de A67.
• Er is op de A67 nieuw ZOAB asfalt gelegd. Het verkeersgeluid is hierdoor merkbaar stiller geworden.
• De sponsoring door Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven voor 2 watertappunten is formeel goedgekeurd. De Rotary club Eindhoven-Kempenland gaat de aanleg regelen. Op de 2 palen zullen 2 foto’s worden afgedrukt die we uit het dorp hebben ontvangen voor de ansichtkaarten actie.
• Er is een nieuw bankje geplaatst op de locatie aan de noordkant van Knegsel uitkijkend over de open velden. Dit blijkt echter een ander bankje dan bedoeld en geplaatst te zijn door gemeente Veldhoven. Er zijn 2 nieuwe locaties doorgegeven aan de gemeente voor de 2 nieuwe boomstambankjes.
• De gemeente heeft het definitieve plan voor de parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg met de lijst van alle opmerkingen met antwoorden naar alle betrokkenen gestuurd. De vergunningaanvraag is nu ingediend. Wanneer alles voorspoedig verloopt kunnen de werkzaamheden medio juni starten.
• Er is overleg geweest tussen de dorpsraad en het bedrijf Brofiber over de aanleg van glasvezel in dat deel van het buitengebied waar de huidige netwerkbeheerder KPN geen glasvezel zal gaan aanleggen.
• De gemeente heeft gesproken met de KPN en deze heeft bevestigd dat mensen niet gedwongen worden over te stappen van het koperen telefoonnetwerk naar het glasvezelnetwerk.


Binnengekomen berichten:
• Formele bevestiging van sponsoring watertappunten van het Leefbaarheidfonds.
• Brief van B&W met antwoorden op vragen over koperen telefoonnetwerk
• Definitieve plannen parkeerplaats aan Pastoor Eykenweg
• Reactie van de gemeente op vragen over het onderhoud van de gemeentelijke bossen en mogelijke kans op bosbrand
• Meerdere bedankjes voor de gratis set van ansichtkaartenVoor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info