Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering: 21 September 2022

Dorpsraadvergadering: 21 September 2022

Besproken onderwerpen:

· Op 11 juli is vanuit de gemeente samen met leden van de Dorpsraad de jaarlijkse dorpsschouw gehouden. Er is lijst met bevindingen opgesteld waaraan opvolging gegeven zal worden. De meeste zaken hebben betrekking op bomen en beplanting. Als iemand nog opmerkingen heeft over bepaalde zaken in zijn woonomgeving laat het ons weten.

· De geraniums in de bloembakken aan de lantaarnpalen op het dorpsplein staan nog volop in bloei. Het is de bedoeling om ze binnenkort te vervangen door winterharde planten.

· De werkgroep voor de historische optocht is druk bezig met het voorbereiden van een historische dag, inclusief een optocht. Er is al een datum gekozen voor volgend jaar: zondag 24 september. Als iemand nog ideeën heeft voor deze historische dag laat het ons weten.

· In het kader van het initiatief om alle verenigingen een keer uit te nodigen om aan te sluiten bij onze vergadering was deze keer Nelis Klaasen van orkest Heide Echo te gast. Hij vertelde enthousiast over de verschillende orkesten: het fanfare orkest, het jeugdorkest, het pieporkest en kapel hekwerk. De vereniging bestaat 60 jaar wat volgend jaar uitvoerig gevierd gaat worden.

· Voor het laatste nieuws over het nieuwe bouwplan Nardushoek zie: https://www.eersel.nl/nardushoek-knegsel

· De meetkast voor het meten van fijnstof tegenover de Weefkamer zal worden verwijderd. Gemeente Eersel werkt aan het schone lucht akkoord waarin een aantal duidelijke doelen moeten worden gedefinieerd.

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info