Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 24 april 2024

Besproken onderwerpen:

· De snelheidsmeter spaarpot wordt op 6 mei formeel in werking gesteld door wethouder Kraaijeveld. Hiermee wordt deze keer voor orkest Heide Echo geld ingezameld door je aan de maximale snelheid van 30km/uur te houden.

· De gemeente Eersel gaat 6 extra afvalbakken in Knegsel plaatsen. De locaties zijn afgestemd met de Dorpsraad.

· Op 18 April heeft de jaarlijkse dorpschouw plaats gevonden onder leiding van onze dorpswethouder Eric Beex. Vanuit het dorp waren meerdere reacties gekomen voor onderwerpen die we tijdens de dorpsschouw hebben besproken. Alle reacties hadden betrekking op het verkeer door Knegsel en met name het te harde rijden. Helaas zijn er geen eenvoudige maatregelen te nemen. In het verleden werd er gebruik gemaakt van verkeersdrempels, maar die gaven overlast en zijn vervolgens weer verwijderd. Binnen de scope van het Dorps Ontwikkel Plan (DOP) zal verkeer een belangrijke plaats in moeten nemen.

· De gemeente heeft tijdens de dorpsschouw toegezegd dat er een verkeersbord ‘gevaarlijke kruising’ wordt geplaatst bij de kruising Het Groen en de Antwerpsebaan.

· De gemeente gaat naar aanleiding van de omgewaaide bomen een extra controle uitvoeren. Alle gemeentelijke bomen worden reeds elke 3 jaar gecontroleerd.

· Stichting Hart voor Knegsel heeft op 22 april een vervolg bijeenkomst gehouden om het dorp te informeren over de laatste ontwikkelingen voor de nieuwe bestemming van de kerk, de pastorie en de pastorietuin. Er is een presentatie gegeven met de status van de plannen een overzicht van de huidige en mogelijk toekomstige exploitatiekosten.

· De dorpsraad in Knegsel is op dit moment geen formele entiteit. Het is een groep vrijwilligers die wel door de gemeente wordt erkent. De gemeente zou graag zien dat we wel een formele entiteit zouden worden. We overwegen 2 organisatie vormen: een stichting of een vereniging. We zijn op zoek naar mensen die hierbij willen helpen en mogelijk willen deelnemen in de Dorpsraad. Kom gerust een keer langs om kennis te maken tijdens onze maandelijkse vergadering!

· In mei zullen de bloembakken met geraniums weer opgehangen gaan worden. Deze keer zullen ze aan de lantaarnpalen voor de Leenhof worden gemonteerd. De kinderen van onze basisschool zullen hierbij helpen.

· Op 11 april is alweer de zevende bijeenkomst gehouden met alle mensen die zich aangemeld hebben voor het opstellen van een nieuwe dorpsvisie tot het jaar 2040: het Dorps Ontwikkel Plan (DOP). Er is een plan om in juni een eerste informatieavond over DOP-2040 in de Leenhoef te organiseren.

· Op 23 april is er overleg geweest met vertegenwoordigers van de DOP-2024 groep en wethouder Leon Kox van de gemeente over onze ideeën en doelstellingen.

· De dorpsraad in Knegsel is nog steeds op zoek naar mensen die mogelijk willen deelnemen in de Dorpsraad. Er is een kennismakingavond gepland met geïnteresseerde kandidaten. Iedereen die de Knegselse gemeenschap een warm hart toedraagt is welkom, dus kom gerust een keer langs om kennis te maken tijdens een van onze maandelijkse vergaderingen! Meld je aan via ons e-mailadres.

Binnengekomen berichten:

· Meerdere reacties van dorpsgenoten over verkeerssituatie in Knegsel, o.a.: verkeer vanuit Zandoerle en de impact van de wijzigingen in Steensel op verkeersstroom door Knegsel

· Uitnodiging voor voorlichtingsavond voor verenigingen en stichtingen op 18 juni om 19:30u in Hapert

· Bericht van Dorpsraad van Steensel met het verzoek tot samenwerking met onze Dorpsraad

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info