Algemene vergadering

Notulen: Dorpsraadvergadering 24 februari 2021

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal

Besproken onderwerpen:

 • De gemeente heeft een brief met een tekening aan de omwonenden gestuurd met uitleg van het plan voor de nieuwe parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg. Het plan bevat naast de parkeerplaats ook het beweegplein en een nieuwe speelweide. Met een aantal omwonenden zijn tevens gesprekken gepland. Hierna zal pas de vergunningaanvraag ingediend worden. Wanneer alles voorspoedig verloopt kunnen dan medio juni de werkzaamheden starten.
 • Datum voor jaarlijkse overleg met B&W is vastgesteld op 1 april.
 • Het project ‘Welkom in Knegsel’  heeft sets van ansichtkaarten laten maken en het voorstel is om ook alle huidige huishoudens een set aan te bieden. Nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden bij de Dorpsraad.
 • De stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft een tussenfase gedefinieerd waarin inwoners vanuit verschillende achtergronden geïnterviewd gaan worden. Er zijn 4 verschillende clusters geformeerd die mensen gaan interviewen:
 • Onderwijs – Educatie – Cultuur
 • Jeugd – Jongeren – Ouderen
 • Sportverenigingen – Buurtverenigingen
 • Horeca – Dorpsactiviteiten – Ondernemingen

Vervolgens wordt een expert vergadering gepland met alle belanghebbenden.

 • De subsidieaanvraag voor de aanleg van 2 publieke watertappunten in Knegsel is door de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE) goedgekeurd. Deze 2 watertappunten zullen geplaatst worden bij de kapel en op het dorpsplein. De Rotary Club Eindhoven-Kempenland zal de aanleg faciliteren. De verwachting is dat dit in het voorjaar zal gebeuren.
 • De gemeente Eersel heeft een voorstel gemaakt voor verschillende maatregelen op strategische plaatsen om wildcrossen in de bossen te ontmoedigen. De kosten voor deze maatregelen worden betaald vanuit de houtkapopbrengst.
 • De Dorpsraad heeft een familie bezocht in het buitengebied, die een hele slechte internetverbinding heeft. Zij hebben studerende kinderen die als gevolg hiervan niet in staat thuis lessen te volgen. Zij moeten hiervoor noodgedwongen naar familie. De Dorpsraad is van mening dat anno 2021 een goede internet verbinding als een basis nutsvoorziening moet worden gezien. Wij hebben contact gehad met de gemeente over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De situatie is kort samengevat als volgt:

In de kern van Knegsel (gebied 1) heeft iedereen kosteloos een glasvezelaansluiting gekregen of kan deze alsnog aanvragen.

Het buitengebied in verdeeld in 2 gebieden: 2 en 3.

In gebied 2 heeft de beheerder van het glasvezelnetwerk KPN-NetwerkNL (voorheen Reggefiber) glasvezel aangelegd tot aan alle grenzen van de percelen. Bewoners moeten 2800 Euro betalen via de gemeente om aangesloten te worden.

In gebied 3 is uiteindelijk geen glasvezel aangelegd door KPN-NetwerkNL. De gemeente heeft vervolgens afspraken gemaakt met Brofiber, die in september 2017 met aanleg is begonnen in gebied 3. De exacte details over de aanleg ontbreken nog. Verder onderzoek zal worden uitgevoerd.

Binnengekomen berichten:

 • BVM2 heeft een zienswijze ingediend op de Luchtruimherziening.
 • Oproep van Stichting Hart voor Knegsel om mee te denken over mogelijke herbestemming voor de kerk, pastorie en tuin in Knegsel.
 • Bericht van Stichting Hart voor Knegsel waarin ze aankondigen dat ze de Knegselse bevolking gaan benaderen voor interviews.
 • Brief met tekening van gemeente over de nieuwe parkeerplaats.
 • Voorstel van Werkgroep Analyse Eersel voor een regionaal meetpunt ILM2.0 aan de Zandoerleseweg ter hoogte van de gemeentegrens.
 • Bericht over Preventieakkoord de Kempen.

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info