Verkeer

Afsluiting Oeyenbos ivm aansluiting glasvezelnetwerk

Brief van de gemeente Eersel:

Betreft: wegafsluiting i.v.m. de aanleg van het glasvezelnetwerk

Geachte heer/mevrouw,

Reggefiber is gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw wijk. Hiervoor worden diverse activiteiten uitgevoerd waaronder  ook graafwerkzaamheden aan het Oeyenbos.

De werkzaamheden veroorzaken enige overlast en hinder voor aanwonenden. De aannemer zal trachten dit tot een minimum te beperken.

Vanaf  31 augustus tot 18 september tussen 07.00 en 17.00 uur zal het gedeelte vanaf  Oeyenbos 6 tot aan de Sitkalaan worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer [in rood aangegeven].

De bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten is gedurende de werkzaamheden gewaarborgd.

oeyenbos

 

Wij verzoeken u geen auto’s te parkeren in het aangegeven gedeelte in verband met onze werkzaamheden.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. Leon Knopers op telefoonnummer 06-51424666

 

Met vriendelijke groeten,

Afdeling Planning

 

 

Melding wegafsluiting

Gemeente Eersel

 

 

Algemeen:

Projectnaam: Glasvezelnetwerk Knegsel  
Datum kennisgeving: 28 juli  2015  

 

Projectgegevens

Locatie : Oeyenbos  [gedeelte Oeyenbos nr. 6.- Sitkalaan]
Reden afsluiting/omschrijving werkzaamheden: sleuf kabeltracé Glasvezel direct langs rijbaan  
Startdatum: 31-08-2015  
Verwachte einddatum:18-09-2015  

 

Verkeersmaatregelen

Afgesloten  motorvoertuigen: X  ja        –  nee Tijd afsluiting: –  permanent
Afgesloten voor fietsers: –   ja      X  nee X  werktijden
Omleidingsroute: X  ja        –  nee X  anders, nl: 07.00 – 17.00 uur
Fysieke barrières aanwezig X  ja        –  nee
Omschrijving omleidingsroute: Steenselseweg – Het Groen – Veldhovenseweg v.v.
Advies aanrijroute: Knegselseweg  
Bijzondere maatregelen: bestemmingsverkeer tijdens werktijden per fiets / voetgangers bereikbaar, aanduiding via ‘onderbord’  

Communicatie

Geïnformeerde partijen: X hulpdiensten X afvalinzameling  openbaar vervoer  dorpsraad (intern)
X team UB  frontoffice X communicatie  
Informatie omwonenden: X bewonersbrief  informatieavond  anders, nl:
Overige informatievoorziening:  ED / Hint  website gemeente  haalmeeruitdeweg.nl  projectbord

Overig:

Aannemer: Gebr. v/d Donk  
Naam uitvoerder aannemer: N. Verachtert   Telefoonnr: 06-52016197  
Naam contactpersoon gemeente: A. de Jong   Telefoonnr: 06-50746960  
Email contactpersoon gemeente: a.dejong@eersel.nl      

 —–einde——