Verkeer

Gevaarlijke T-splitsing Steenselseweg-Breemakkerweg

verkeer-478x391Knegsel is in de loop van de jaren ongewild een regionaal verkeersknooppunt geworden.
Met alle gevolgen van dien voor weggebruikers in ons dorp: te voet, op de fiets of met de auto. De veiligheid van de weggebruikers vraagt om verbetering.

Op de informatieavond Verkeer op 2 februari 2015 in de Leenhoef in Knegsel is ruim aandacht besteed aan regionale verkeersontwikkelingen en de inrichting van 30 en 60km-zones in Knegsel.

Hoe staat het met de inrichting van 30 en 60km-zones in Knegsel?
Dat gaat gebeuren, maar de gemeente volgt de procedure en er zijn op het ontwerp verkeersbesluiten door inwoners van Eersel enkele zienswijzen ingediend. De behandeling daarvan kost tijd en levert wat vertraging op.

breemakkerweg-steenselseweg

Een bekend en zeer gevaarlijk verkeersknelpunt in ons dorp is de T-splitsing Steenselseweg – Breemakkerweg. Daar kom je langs als je de sportvelden bezoekt.
De bewoners in die omgeving hebben inmiddels ook schoon genoeg van de levensgevaarlijke situatie die alleen maar verergert.

De rij beuken, het hoge gras en een onlogische voorrangssituatie leiden tot veel bijna ongelukken. Het zicht is volstrekt onvoldoende.

De voorrangssituatie gaat aangepast worden zodra het ontwerp verkeersbesluiten uitgevoerd kan worden door de gemeente Eersel.

Op korte termijn worden maatregelen genomen om het zicht hier te verbeteren:
– De bermen bij de T-splitsing worden kort gemaaid.
– De beuken worden gesnoeid.
Het zicht op de T-splitsing verbetert hierdoor aanzienlijk.

Aanpassing van de voorrangssituatie moet gaan zorgen voor een optimaal veilige T-splitsing.

Names de werkgroep Verkeer Leefbaarheidsgroep Knegsel
lbgroepknegsel@gmail.com