Verkeer

Inrichting 30km-zones in Knegsel

De inrichting van 30km-zones in Knegsel is gepland in de eerste helft van 2017.
Dat heeft de gemeente ons medegedeeld.

Het zal wennen zijn, want alle wegen van rechts in de bebouwde kom krijgen voorrang.
Het is een groot voordeel dat de 30km-zones regionaal worden ingevoerd.
Zo ontstaat er een herkenbaar beeld.

Omdat de snelheid relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moeten kunnen worden.

En wat kunnen we daar zelf aan doen?
Gewoon het goede voorbeeld geven!

30km in de bebouwde kom,
Harder rijden is dom.