Verkeer

Publieke bijeenkomst van het “Beraad Vlieghinder Moet Minder”

Uitnodiging, Eindhoven, 08 mei 2017

Voor een publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport

Tot en met 2019 liggen de afspraken voor Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn van ruim 18000 vliegbewegingen in 2010 naar 43000 begin 2020. Vanaf 2020 ligt er niets vast. Nu al proberen economische krachten het vliegveld verder te laten groeien. Bij een ongewijzigd groeitempo praten we dan over zo’n 90000 vliegbewegingen in 2030 (opnieuw ruim een verdubbeling).

De bestaande geluidsoverlast, ultrafijnstof-vorming, parkeerproblematiek, en waardedaling zal erger worden. Tevens is deze groei onverenigbaar met de aangescherpte klimaateisen.

Het Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport bereidt zich voor op na 2020. We brengen nieuwe thema’s in discussie en we versterken onze organisatie. Daarbij past een nieuwe naam waaronder het Platform vanaf nu gaat functioneren, het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), en een nieuw Manifest, dat het oude (uit 2009) vervangt. In een bijlage bij deze uitnodiging treft uw organisatie het nieuwe Manifest aan.

In Knegsel zal BOW-voorzitter Kopinga u bijpraten over de lopende ontwikkelingen en over de juridische en planologische kansen en bedreigingen als 2020 nadert. Geen Vluchten Na Elven-voorzitter Scheffers biedt het nieuwe Manifest aan en spreekt over de toekomstplannen. Uiteraard zal er gelegenheid tot discussie geboden worden.

Wij nodigen individuele omwonenden en politieke en maatschappelijke organisaties in de regio van harte uit om dit Manifest te gaan ondersteunen. Tijdens de bijeenkomst in Knegsel liggen daartoe formulieren klaar. Desgewenst gaat ons Beraad graag op gespreksuitnodigingen in voor nadere toelichting.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 20 mei om 11.00 uur
(tot ca 13 uur) in zaal De Leenhoef in Knegsel

Met vriendelijke groeten, namens het Platform/BVM2

Bernard Gerard, secretaris
040-2454879
bjmgerard@gmail.com
www.bjmgerard.nl