Verkeer

Resultaten enquête verkeerssluis het Groen

punaisesDe sluis gaat verdwijnen door de nieuwbouw aan Het Groen. Een werkgroep heeft zich gebogen over de consequenties. De vraag was: hoe nu verder?

Het doel wordt breed gedragen: een rustige doorstroming van het verkeer, waarbij de veiligheid van fietsers en voetgangers gegarandeerd wordt.

De keuze voor een vervangende verkeersremmer ligt een stuk lastiger. Niet één van de voorgelegde opties scoort beduidend hoger dan de rest. Zo is een verkeersdrempel de beste snelheidsremmer, maar ook de veroorzaker van de meeste overlast (remmen, snel optrekken en frustraties bij automobilisten).

Conclusie: een breed gedragen oplossing is er niet.

De resultaten van de enquête (cijfers en opmerkingen) vind je hier: Presentatie en enquete Verkeerssluis Het Groen

In een open discussie komt een veelheid aan ideeën voor de toekomst aan de orde:

De aanleg nieuwe wegen in de regio, invoering 30km en 60km zones, weren vrachtverkeer, prioriteit fietsnetwerk,  nieuwe technieken (dwingende software in navigatiesystemen van auto’s), ringweg om Knegsel (per definitie een langdurig traject), flitspalen en fietsstraten.

De ideale oplossing bestaat niet. Wat nu?

Uit het oogpunt van rustige doorstroming kiezen we er voor om de huidige sluis weg te halen en vooralsnog niet te vervangen door een andere verkeersremmer.

Er worden verkeerstellingen verricht vóór het weghalen van de sluis en erna. Gemeten worden de aantallen voertuigen en de snelheid ervan. De locatie van de meting is ter hoogte van Het Groen 15 (tussen dinercafé de Kempen en Garage van Leeuwen).

De aanwonenden zullen hun ervaringen ten aanzien van geluidsoverlast na het weghalen van de sluis melden op de volgende bijeenkomst.

Op basis van de verkeersmetingen en de ervaringen van met name aanwonenden gaan we kijken wat het beste is voor de toekomst. Met de gemeente zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt. Er is dus zeker geen sprake van een ‘niets-doen-alternatief’. We denken op deze manier zorgvuldig naar een oplossing te zoeken.

 

namens Werkgroep Verkeer ‘Sluis Het Groen’